Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

02-05-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pn. „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)

 

1. Konkurs obejmuje prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Dofinansowanie otrzymają programy:

1) promujące zdrowy styl życia, koncentrujące się na pozytywnych działaniach zmierzających do osiągania pozytywnej tożsamości młodzieży,

2) rozwijające pozytywne aspekty psychiki dziecka, uczące prawidłowych relacji z innymi ludźmi, uczące jak radzić sobie ze stresem        i nieprzyjemnymi emocjami, jak rozwiązywać konflikty i wzmac­niać poczucie własnej wartości.

3) programy szczególnie rekomendowane przez PARPA lub MEN.

 

2. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2016 r.

3. Termin składania wniosków: do 16 maja 2016 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 dni od upływu terminu składania wniosków.

 

 

Lista aktualności

Pliki do pobrania

Data publikacji: 2016-05-02
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-05-02
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska