Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

30-12-2016

Zarządzenie Nr 432/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), §8 ust. 6 Uchwały
Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2017.

 

2. Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych, wymienionych w ust. 1,  następującym klubom:

 

1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL Nowa Dęba na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2017”  dotację w wysokości  256 000 zł;

 

2) Klubowi Piłki Siatkowej Nowa Dęba na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba”  dotację w wysokości 62 000 zł;

 

3) LKS Tarnowska Wola na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska”  dotację w wysokości 28 000 zł;

 

4) KS Cygany na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany”  dotację w wysokości 28 000zł;

 

5) LZS „Płomień” Chmielów na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów”  dotację w wysokości 28 000zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

  

 
 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-12-30
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-12-30
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem