Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

14-02-2020

   Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 277/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Środki finansowe przyznaje się na zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba" - Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

KR/SK

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-02-14
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2020-02-14
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń