Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

09-08-2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 625/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

1. Na realizację zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”, środki finansowe przyznaje się:

a) Miejskiemu Klubowi Sportowemu "STAL" w Nowej Dębie - 6 000 zł (słownie: sześć tysiecy  złotych),
b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowskiej Woli - 6 000 zł (słownie: sześć tysiecy złotych),

2. Na realizację zadania „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, środki finansowe przyznaje się Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-08-09
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2021-08-09
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń