Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydani decyzji lokalizacji celu publicznego Nr 6/2013

17-06-2013

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba
GPN 6733.1.6.2013                                                                Nowa Dęba, 17 czerwca 2013 r.


                                                                   OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2012 r.  poz. 647 )

                                                                 z a w i a d a m i a m

że  w dniu 17.06.2013r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba               ul. M.C.Skłodowskiej 1A ,została wydana decyzja Nr 6/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :   wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego na działce nr ew. 159/2 w Nowej Dębie przy ul. M.C.Skłodowskiej


W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

                   
                                   
                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                 Kierownik Referatu
                                                                                 Barbara Duda

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-06-17
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji: 2013-06-17
Osoba modyfikująca: Barbara Duda