Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ćwiczenia i strzelania dzienno - nocne na poligonie w Nowej Dębie

02-11-2021

          W okresie od 02.11.2021 r. do 30.11 2021 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone bedą ćwiczenia i strzelania dzienno- nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy równiez dni wolnych i świątecznych).  Komendant OSPWL - Dęba apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości jak i przejeżdżających w pobliżu terenu poligonu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu. O zakazie wstępu informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami i oznakowane szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe. W ubiegłych latach nieprzestrzeganie tych zasad było przyczyną wielu tragedii. bezmyślność oraz brak zdrowego rozsądku doprowadza do groźnych wypadków na poligonie, w kórych ofiarami są osoby cywilne - najczęściej dzieci i młodzież. Teren poligonu jest ciągle patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące obowiązujący zakaz podlegają karom administracyjnym, w tym finansowym.

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-11-02
Osoba udostępniająca na stronie: Damian Bartłomowicz
Data modyfikacji: 2021-11-02
Osoba modyfikująca: Damian Bartłomowicz