Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego

10-03-2022

 

GPN 6733.6.2021                                                                                                                             Nowa Dęba, 10 marca 2022 r. 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 10 lutego 2022 r. na wniosek P4 Sp. o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa punktu transmisji danych P4 Sp. z o. o. w oznaczeniu TRB7004D wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową na działce nr ew. 218 w miejscowości Tarnowska Wola gmina Nowa Dęba.

 

 

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (pokój 110) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Z up. Burmiestrza 

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-03-11
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: