Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy GPN.6730.1.19.2022

21-04-2022

GPN 6730.1.19.2022                                                                                                          Nowa Dęba, 21 kwietnia 2022r. 
 

 OBWIESZCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 49 §2, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

 

z a w i a d a m i a m

 

zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2022 r. na wniosek uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2022 r., złożony przez Gigawat III Sp. z o. o. Sp. k. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Kołodzieja  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa farm fotowoltaicznych „PV Chmielów, Cygany II” wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 5293, 5294 obręb Chmielów oraz nr ew. 1850 obręb Cygany gmina Nowa Dęba.

 

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-22
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: