Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego NR 3/2022

22-04-2022

GPN.6733.6.2021                                                                                                                                 Nowa Dęba, 22 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 503)

 

     z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 22 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  wniosku P4 Sp. z o.o, ul. Wynalazek 1, 02‑677 Warszawa, działając przez pełnomocnika – Pana Jacka Kowrygo, dla inwestycji pn.: budowa punktu transmisji danych P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TRB7004D wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową, na działce nr ewid.218, położonej w miejscowości Tarnowska Wola, gmina Nowa Dęba.

 

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia (pokój 110) w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-22
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: