Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Informacja o wyniku V przetargu ustnego ograniczonego

27-04-2022

Informacja

 

O wyniku V przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu
20 kwietnia 2022 roku na sprzedaż działki nr ewid. 135/14   o pow.  472 m2 w miejscowości Nowa Dęba

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

20.04.2022 r., Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104, przetarg ustny ograniczony.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru  nieruchomości: działka nr 135/14 o powierzchni 0,0472 ha, położona w Nowej Dębie.

 

3. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według  księgi wieczystej –   TB1T/00055941/9.

 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu, imię i nazwisko Nabywcy:

 

Cena wywoławcza -   38000,00 zł + 23 % podatku VAT.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 38380,00 zł + 23% podatku VAT tj. 8827,40 zł czyli łącznie 47207,40 zł.

Nabywca działki: „Begg” Sp. z o.o. 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-05-02
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2022-05-06
Osoba modyfikująca: Karolina Król