Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2018

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2018
 
 
(XLIV/402/2018)
uchwalona dnia 31 stycznia 2018 roku na XLIV sesji Rady Miejskiej
 

 • Uchwała nr XLV/423/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVIII/441/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr XLIX/450/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr L/460/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr LI/475/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr LII/485/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie i zmiany w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2018
 • Uchwała nr LIII/498/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr LIV/507/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
 • Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
   

 

 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21.02.2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba (XVI/68/2018)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 03.09.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku (XVI/202/2018)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 19.04.2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok(XVI/79/2019)

ZARZĄDZENIE NR 778/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instyutcji kultury za I półrocze 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
 
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2018 rok

 

Data publikacji: 2018-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-04-30
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura