Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

14-10-2013

    Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem. Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.
    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2014” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w formie pisemnej, wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie do 30 września, mailowo na adres: m.siudem@nowadeba.pl,  lub podczas dyżuru konsultacyjnego we wtorek 24 września w godzinach 13.00-16.00 w pok. 303.

 

 

     Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 556/2013 z dnia 11 września 2013 roku
Czas trwania – 12-30.09.2013
Miejsce składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - kancelaria główna UMiG,
      - pokój 303 UMiG
      - e-mail: m.siudem@nowadeba.pl
      - dyżur konsultacyjny: 24 września 2013 pokój 303

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2013-10-14
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem