Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

16-09-2016

   Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem. Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.


    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2017” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w terminie do 6 października w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: m.siudem@nowadeba.pl,  lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego we wtorek 27 września w godzinach 13.00-16.00 w pok. 303.

 

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 370/2016 z dnia 15 września 2016 roku
Czas trwania – 16.09 - 6.10.2016
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie - kancelaria główna UMiG,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail: m.siudem@nowadeba.pl
      - dyżur konsultacyjny: 27 września 2016, godz. 13-16, pokój 303

 

RL/MS

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-09-16
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-09-16
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem