Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XL/345/2021

Uchwała nr XL/345/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Lista uchwał
Data publikacji: 2018-12-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: