Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
10 Lipiec 2013 532/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wyciki drzew w lesie gminnym na terenie Osiedla Dęba do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
05 Lipiec 2013 529/2013
w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
01 Lipiec 2013 526/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Osiedla Poręby Dębskie do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2013 525/2013
w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2013 524/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2013 523/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2013 521/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Więcej array-brown
21 Czerwiec 2013 518/2013
w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Sołectwa Tarnowska Wola do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
21 Czerwiec 2013 517/2013
w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Osiedla Dęba do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2013 510/2013
w sprawie ustalenia cen biletów za korzystanie z basenów odkrytych Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie w 2013 roku
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2013 507/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
05 Czerwiec 2013 506/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkohoizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Więcej array-brown
04 Czerwiec 2013 505/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Więcej array-brown
31 Maj 2013 503/2013
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
31 Maj 2013 502/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
29 Maj 2013 501/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Osiedla Poręby Dębskie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
15 Maj 2013 495/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Sołectwa Jadachy do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
13 Maj 2013 493/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą "Realizacja programów profilaktycznych w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach"- DEBATA
Więcej array-brown
13 Maj 2013 491/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Więcej array-brown
08 Maj 2013 490/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek wakacyjny
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal