Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.6.2016 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 września 2016r.
RI.7013.4.2.2016 2016-05-09 Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
RL.271.5.2016 2016-04-26 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba
RI.7013.2.5.2016 2016-04-25 Nadzór inwestorski nad budową mostu na rowie nr 1 (rzeka Dęba) w ciągu projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Dęba
OR.2150.1.2016 2016-04-19 Remont korytarza na II piętrze w budynku UMIG przy ulicy Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie
RL.271.4.2016 2016-04-25 Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka Dęba) w ciągu projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Dęba
RL.271.3.2016 2016-04-14 Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
RL.271.2.2016 2016-03-21 Budowa fundamentów pod rozbudowę budynku OSP Jadachy w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP wraz ze zmianą geometrii dachu i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przez-naczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr ewid. 405/1 w obrębie ewid. Jadachy
Archiwum postępowań