Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.7.2015
Tytuł Załadunek, przewiezienie, rozładunek i rozplantowanie materiału, którym dysponuje Gmina wraz z wyrównaniem i uwałowaniem na drogach na terenie Gminy Nowa Dęba w 2016 roku
Data publikacji 2016-07-26
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-08-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2016-08-08 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.docx - (21,04 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_wykaz_narzedzi.docx
zalacznik_nr_4_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_zestawienie_miejscowosci_ilosc_rodzaj_materialu.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
20160802115955639.pdf - (56,94 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
siwz_z_02-08-2016.pdf
Inne informacje
zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf - (42,58 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf