Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.29.2018
Tytuł KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO (OC, AUTOCASCO, NNW, ASSISTANCE)
Data publikacji 2018-11-19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-11-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-29 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (176,91 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.doc
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_program_ubezpieczenia.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_projekt_umowy_ubezpieczenia.doc
zalacznik__nr_3_do_siwz_wykaz_mienia.xls
zalacznik__nr_4_do_siwz___formularz_ofertowy.doc
zalacznik__nr_5_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_podstaw_wykluczenia_oraz_wstepne_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_.doc
zalacznik__nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_wzor.doc
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytanie_odpowiedz_nr_1_z_dn._21.11.2018r..pdf
pytanie_odpowiedz_nr_2_z_dn._21.11.2018r..pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_ubezpieczenie.pdf - (176,87 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_ubezpieczenie.pdf - (100,99 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (126,74 KB)