Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: GKS.7021.6.134.2018
Tytuł Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
Data publikacji 2018-12-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf - (123,91 KB)
Inne informacje
informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf - (73,93 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zarzadzanie_budynkami.pdf
informacja_o_zawarciu_umowy_zarzadzanie_budynkami.pdf