Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2630.1.2018
Tytuł Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku
Data publikacji 2018-12-10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-12-21 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_formularz_ofertowy_10.12..2018.doc
zalacznik_nr_2_do_sopz_10_grudnia_2018_r..doc
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_wzor_umowy_10.12.2018.doc
zapytanie_ofertowe_14.12.2018.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_formularz_ofertowy_14.12..2018.doc
zalacznik_nr_2_do_sopz_14_grudnia_2018_r..doc
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_wzor_umowy_14.12.2018.doc
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedz_na_zapytania_14.12.2018.pdf - (728,14 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_poczta.pdf - (461,82 KB)