Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.3.2018
Tytuł Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba
Data publikacji 2019-03-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-04-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-25 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (210,54 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5a_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_5b_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_5c_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiary_robot.zip
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_przebieg_drog_do_remontu.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytanie_odpowiedz_nr_1_z_25.03.2019.pdf
pytania_odpowiedzi_02_z_dn._27.03.2019.pdf
sst_07.01.01_07.02.0107.06.02_09.00.00.pdf
pytania_odpowiedzi_03_z_dn._27.03.2019.pdf
pytania_odpowiedzi_04_z_dn._27.03.2019.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - (98,26 KB)
Zmiana SIWZ siwz__28.03.2019.docx
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy__28.03.2019.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz__05_z_29.03.2019.pdf - (49,48 KB)
Inne informacje informacja_dotyczaca_wycinki_drzew_oraz_wykonania_przewiertow_pod_istniejaca_nawierzchnia.pdf
inwentaryzacja_zieleni_2.1b_-_odc.a-l_1.pdf
inwentaryzacja_zieleni_2.3_-_odc.f-j_1.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_6_z_02.04.2019.pdf - (62,39 KB)
Zmiana SIWZ zmiana_przedmiaru_robot.pdf
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiary_robot_03.04.2019.zip
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_03.04.2019.pdf - (87,35 KB)
Zmiana SIWZ
siwz__03.04.2019.docx - (77,29 KB)
Inne informacje
wazna_informacja_10.04.2019.pdf - (44,15 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_10.04.2019.pdf - (117,55 KB)
Zmiana SIWZ siwz__10.04.2019.docx
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot_10.04.2019_elektryka.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy__10.04.2019.pdf
pzt_nowa_deba_ps_odc.b-d_kabel-2.2_pzt_b-d.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_7_z_16.04.2019.pdf - (53,12 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_drogi_tsse.pdf - (112,91 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_drogi_tsse.pdf - (125,37 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_drogi_tsse.pdf - (114,77 KB)