Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.6.2019
Tytuł Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – etap I termomodernizacja sali gimnastycznej
Data publikacji 2019-04-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-05-07 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-07 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-18
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (208,26 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-04-18
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2019-04-18
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2019-04-18
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2019-04-18
Inne informacje
2019-05-07
informacja_z_otwarcia_ofert_termo_zpo.pdf - (107,85 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_termo_zpo.pdf - (93,92 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (130,29 KB)