Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.7.2019
Tytuł Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ,,Domu Strażaka” w Cyganach dz. nr ewid. 1257/3 w obrębie Cygany – etap II
Data publikacji 2019-04-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-05-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-13 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-18
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (209,21 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-04-18
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2019-04-18
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2019-04-18
Inne informacje
2019-05-13
informacja_z_otwarcia_ofert_osp_cygany.pdf - (49,89 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-05-13
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_osp_cygany.pdf - (37,98 KB)