Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.8.2019
Tytuł Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2019-04-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-06-05 09:00
Termin otwarcia ofert 2019-06-05 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (135,41 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz-elektroniczne.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz-jedz.zip
zalacznik_nr_7_do_siwz-wykaz_nieruchomosci.doc
zalacznik_nr_8_do_siwz-wykaz_pojemnikow.docx
zalacznik_nr_9_do_siwz-uchwala_rady_miejskiej_w_nowej_debie.pdf
zalacznik_nr_11_do_siwz_-_instrukcja_wypelnienia_zalacznika_nr_2_do_siwz_-_jednolity_europejski_dokument_zamowienia_3.docx
kluczpub_oferta_.zip
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_dokumentacja_odpady_niezamieszkane.pdf - (67,65 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_oraz_odrzuceniu_zlozonej_oferty_odpady_niezamieszkale.pdf - (51,7 KB)