Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.9.2019
Tytuł Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza w Nowej Dębie na działkach o numerach ewidencyjnych 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba
Data publikacji 2019-05-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-05-27 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-27 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-08
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (208,21 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-05-08
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2019-05-08
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2019-05-08
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2019-05-08
Inne informacje
2019-05-27
informacja_z_otwarcia_ofert_oswietlenie_ul._mickiewicza.pdf - (117,63 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oswietlenie_mickiewicza.pdf - (115,86 KB)