Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.11.2019
Tytuł Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Gruszkowej i ul. Wesołej w Nowej Dębie
Data publikacji 2019-05-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-06-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-06-11 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (207,41 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz-dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz-przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_dobudowa_oswietlenia_gruszkowa_wesola.pdf - (102,62 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oswietlenie_uliczne_ul._gruszkowa_i_wesola.pdf - (95,1 KB)