Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.13.2019
Tytuł Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów na działce nr ewid. 2426
Data publikacji 2019-06-13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-07-02 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-02 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-13
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (207,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-06-13
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2019-06-13
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2019-06-13
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
osa-pytania-odpowiedzi_1.pdf - (55,33 KB)
Inne informacje
2019-07-02
informacja_z_otwarcia_ofert_osa_chmielow.pdf - (104,3 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-07-03
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_osa_chmielow.pdf - (39,33 KB)