Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.16.2019
Tytuł Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów na działce nr ewid. 2426
Data publikacji 2019-07-10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-07-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-29 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-10
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (207,14 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-07-10
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2019-07-10
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2019-07-10
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2019-07-10
Inne informacje
2019-07-29
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf - (107,4 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-08-12
zawiadomienie_o_wyborze_osa_chmielow.pdf - (111,78 KB)
Inne informacje
2019-08-28
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_osa_chmielow.pdf - (112,71 KB)