Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.7.2020
Tytuł Remont schodów zewnętrznych, tarasu oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
Data publikacji 2020-03-11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-03-31 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-03-31 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-03-11
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (153,18 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2020-03-11
zalacznik_nr_5_do_siwz-dokumentacja_techniczna.zip
2020-03-11
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2020-03-11
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2020-03-11
Inne informacje
2020-03-18
wazna_informacja_dotyczaca_formy_skladania_wadium.pdf - (29,7 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-03-18
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_18.03.2020r..pdf - (57,52 KB)
Zmiana SIWZ
2020-03-18
siwz_-_18.03.2020r..docx - (75,78 KB)
Inne informacje informacja_o_sposobie_otwarcia_ofert_strona_www.pdf
2020-03-30
informacja_z_otwarcia_ofert_schody_sok.pdf
2020-03-31
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-04-08
zawiadomienie_o_wyborze_schody_sok.pdf - (87,72 KB)
Inne informacje
2020-04-30
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_schody_sok.pdf - (81,8 KB)