Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.16.2022
Tytuł Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne
Data publikacji 2022-04-01
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-05-10 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-10 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-04-01
ogloszenie_o_zamowieniu_01.04.2022.pdf - (136,23 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-04-01
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-04-01
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-04-01
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
2022-04-01
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-04-01
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-04-01
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna_1.zip
2022-04-01
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna_2.zip
2022-04-01
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna_3.zip
2022-04-01
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.zip
2022-04-01
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-04-01
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-04-01
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-04-01
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-04-01
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2022-04-21
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_21.04.2022.pdf - (39,66 KB)
Zmiana SIWZ swz_21.04.2022.doc
2022-04-21
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1_21.04.2022.docx
2022-04-21
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_21.04.2022.doc
2022-04-21
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji_21.04.2022.doc
2022-04-21
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem_21.04.2022.docx
2022-04-21
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_1_z_dn._06.04.2022r.pdf
2022-04-21
rys1-rzut_instalacji-basen-zasilanie_e.e.-uzupelnienie.pdf
2022-04-21
rys2-rozdzielnice-basen-zasilanie_e.e._-uzupelnienie.pdf
2022-04-21
przedmiar_uzupelniajacy.pdf
2022-04-21
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._06.04.2022r-korekta.pdf
2022-04-22
003-pt-uzupelnienie__22.04.2022.pdf
2022-04-22
przedmiar_uzupelniajacy_22.04.2022.pdf
2022-04-22
Inne informacje
2022-05-10
informacja_z_otwarcia_ofert_10.05.2022.pdf - (222,13 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-05-17
zawiadomienie_o_wyborze_17.05.2022.pdf - (221,44 KB)
Inne informacje
2022-06-02
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_02.06.2022.pdf - (73,26 KB)