Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.17.2022
Tytuł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów tenisowych na działce gminnej 235 obr. Nowa Dęba
Data publikacji 2022-04-04
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-05-11 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-11 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-04-04
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (135,26 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-04-04
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-04-04
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-04-04
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
2022-04-04
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-04-04
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-04-04
zalacznik_nr_6_do_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2022-04-04
zalacznik_nr_7_do_swz__przedmiary_robot.zip
2022-04-04
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-04-04
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-04-04
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-04-04
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-04-04
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2022-04-22
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_22.04.2022.pdf - (39,99 KB)
Zmiana SIWZ swz_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1_22.04.2022.docx
2022-04-22
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem_22.04.2022.docx
2022-04-22
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2022-04-26
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._25.04.2022r.pdf - (173,13 KB)
Inne informacje
2022-05-11
informacja_z_otwarcia_ofert_11.05.2022.pdf - (296,57 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-05-12
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_i_odrzuceniu_oferty__www.pdf - (374,42 KB)
Inne informacje
2022-05-18
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (60,54 KB)