Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2150.1.2016
Tytuł Remont korytarza na II piętrze w budynku UMIG przy ulicy Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie
Data publikacji 2016-04-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-04-19 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
a_wzor_oferty_wykonawcy.doc
b_przedmiar_robot.pdf
c_stwior.doc
d_projekt_umowy.doc