Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Telefony wewnętrzne UMiG

 

REFERAT, STANOWISKO
Numer pokoju
 i telefonu
PARTER
OR - Biuro Obsługi Klienta 

 

102

 

I PIĘTRO
Urząd Stanu Cywilnego 
101
Przewodniczący Rady Miejskiej
103
IOW i AW - inspektor ochrony danych i audytor wewnętrzny
107
SO - ewidencja ludności i dowody osobiste
108
GPN i OC - mienie gminne, obrona cywilna i reagowanie kryzysowe
109
GPN - gospodarka nieruchomościami
110
GPN - kierownik, planowanie przestrzenne
111
OR - Biuro Rady Miejskiej
112
Straż Miejska - komendant
113
Straż Miejska
114
986 (nr bezpłatny)
II PIĘTRO
GKS - dodatki: mieszkaniowe, energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne
201
SG - Sekretarz Gminy
202
GKS - gospodarka komunalna, wspólnoty mieszkaniowe
203
GKS - kierownik, przydziały lokali mieszkalnych i  użytkowych
204
FN - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja
205
FN - KASA
206
FN - podatki od osób fizycznych, zaświadczenia o stanie majątkowym
207
FN - podatki od osób fizycznych
208
GKS - świadczenia społeczne
209, 210
FN - zastepca Skarbnika Gminy, księgowość budżetowa, płace
211
FN - księgowość jednostki, księgowość budżetowa
212
FN - Skarbnik Gminy
213
OR - kierownik, kadry
214
OR - sekretariat, Burmistrz, Z-ca Burmistrza
FAX 
215
140
GKS - działalność gospodarcza i ochrona środowiska
216
III PIĘTRO
RL - kierownik, zamówienia publiczne i środki pomocowe
302
RL - rozwój lokalny, współpraca z przedsiębiorcami, promocja gminy
303
SO - sprawy wojskowe i ppoż.
307
GKS - świadczenia społeczne 311
FN - podatki: od osób prawnych, od środków transportowych, VAT;  312
OR - informatyk
313
RI - kierownik, przygotowanie i realizacja inwestycji
314
RP - Obsługa Prawna 315
RI - przygotowanie i realizacja inwestycji, zarządzanie energią
316
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych
318

 

 

wstecz