Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Numery telefonów

 

STANOWISKO
Imię i nazwisko Numer telefonu

Numer
pokoju

i piętra

adres e-mail
Kierownictwo
Burmistrz 

Wiesław Ordon 

15 846 24 21 w. 215 (Sekretariat)

601 160 431

215

II piętro

 

gmina@nowadeba.pl

 

Zastępca Burmistrza  Leszek Mirowski 

15 846 24 21 w. 215 (Sekretariat)

600 153 179

215

II piętro

zastepca@nowadeba.pl
Sekretarz Gminy  Elżbieta Gil  15 846 26 71 w. 202

202

II piętro

sekretarz@nowadeba.pl
Skarbnik Gminy  Magdalena Skura 15 846 26 71 w. 213

213

II piętro

skarbnik@nowadeba.pl
Referat Spraw Komunalnych
Kierownik  Mieczysław Nalepa 

15 846 26 71 w. 204

609 551 944

204

II piętro

m.nalepa@nowadeba.pl
ds. utrzymania urządzeń komunalnych
 

Alicja Rydzik

15 846 26 71 w. 203

609 222 312

203

II piętro

a.rydzik@nowadeba.pl
ds. utrzymania budynków i urządzeń komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych Marek Powrózek

15 846 26 71 w. 203

609 222 312

203

II piętro

m.powrozek@nowadeba.pl
ds. działalności gospodarczej Katarzyna Rodzeń

15 846 26 71 w. 113

609 489 525

113

I piętro

k.rodzen@nowadeba.pl
ds. ochrony środowiska i rolnictwa Wiesław Panek

15 846 26 71 w. 113

609 525 651

113

I piętro

w.panek@nowadeba.pl
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Małgorzata Flis

15 846 26 71 w. 114

609 489 525

114

I piętro

m.flis@nowadeba.pl
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Mateusz Fraszczyk

15 846 26 71 w. 114

114

I piętro

m.fraszczyk@nowadeba.pl
Referat Świadczeń Społecznych
Kierownik Ewelina Maszewska 15 846 26 71 w. 210

210

II piętro

e.maszewska@nowadeba.pl
ds. świadczeń społecznych

Bernadetta Kubiś

Beata Węglińska

15 846 26 71 w. 209

209

II piętro

b.kubis@nowadeba.pl

b.weglinska@nowadeba.pl

ds. dodatków mieszkaniowych

Mirosław Marek

Sylwia Sworst

15 846 26 71 w. 201

201

II piętra

m.marek@nowadeba.pl
s.sworst@nowadeba.pl
Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik Sławomir Białas

15 846 26 71 w. 302

302

III piętro

s.bialas@nowadeba.pl
ds. pozyskiwania środków
i zamówień publicznych
Marcin Furtak 15 846 26 71 w. 302

302

III piętro

m.furtak@nowadeba.pl
ds. rozwoju lokalnego i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Maria Siudem 15 846 26 71 w. 303

303

III piętro

m.siudem@nowadeba.pl
ds. przygotowania i realizacji inwestycji Weronika Glica 15 846 26 71 w. 314

314

III piętro

w.glica@nowadeba.pl
ds. przygotowania i realizacji inwestycji Tomasz Cebula 15 846 26 71 w. 314

314

III piętro

t.cebula@nowadeba.pl
ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Wojciech Trzeciak

15 846 26 71 w. 316

316

III piętro

w.trzeciak@nowadeba.pl
ds. zarządzania energią Witold Bal 15 846 26 71 w. 316

316

III piętro

w.bal@nowadeba.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

p. o. kierownika

ds. gospodarki nieruchomościami

Magdalena Stróż 15 846 26 71 w. 110

110

I piętro

m.stroz@nowadeba.pl
ds. gospodarki nieruchomościami

Janusz Szymański

15 846 26 71 w. 110

110

I piętro

j.szymanski@nowadeba.pl
ds. mienia gminnego Karolina Biela 15 846 26 71 w. 109

109

I piętro

k.biela@nowadeba.pl
ds. gospodarki przestrzennej Anna
Markowicz-Chmiel
15 846 26 71 w. 109

109

I piętro

a.markowiczchmiel@nowadeba.pl
Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowego

Magdalena Skura 15 846 26 71 w. 213

213

II piętro

skarbnik@nowadeba.pl
Zastępca Skarbnika Gminy Kinga Piórek 15 846 26 71 w. 211

211

II piętro

k.piorek@nowadeba.pl
ds. podatków od osób prawnych
i środków transportowych
Dominika Rojek 15 846 26 71 w. 312

312

III piętro

d.rojek@nowadeba.pl
ds. księgowości jednostki

Joanna Szpala

 

15 846 26 71 w. 212

212

II piętro

j.szpala@nowadeba.pl

 

ds. podatku VAT

Magdalena Sawa

15 846 26 71 w. 312

312

III piętro

m.sawa@nowadeba.pl

ds. podatków od osób fizycznych

Anna Brzuszek

Joanna Panek

15 846 26 71 w. 207

207

II piętro

a.brzuszek@nowadeba.pl

j.panek@nowadeba.pl

ds. księgowości budżetowej Agnieszka Kwaśnik 15 846 26 71 w. 212

212

II piętro

a.kwasnik@nowadeba.pl
ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i księgowości jednostki Elżbieta Rzepka 15 846 26 71 w. 205

205

II piętro

e.rzepka@nowadeba.pl
ds. płac Bogusława Ślęzak 15 846 26 71 w. 211

211

II piętro

b.slezak@nowadeba.pl
ds. obsługi kasy Agnieszka Janowska 15 846 26 71 w. 206

206

II piętro

a.janowska@nowadeba.pl
ds. windykacji Magdalena Nowak 15 846 26 71 w. 205

205

II piętro

m.nowak@nowadeba.pl
ds. księgowości podatkowej Agnieszka Warchoł 15 846 26 71 w. 208

207

II piętro

a.warchol@nowadeba.pl
Referat Organizacyjny
Kierownik Barbara Sudoł 15 846 26 71 w. 214

214

II piętro

b.sudol@nowadeba.pl
ds. kadr i bhp
Danuta Załęska 15 846 26 71 w. 214

214

II piętro

d.zaleska@nowadeba.pl
ds. obsługi Rady Miejskiej
Elżbieta Goclan 15 846 26 71 w. 112

112

I piętro

e.goclan@nowadeba.pl
pomoc administracyjna

Dorota Kosiorowska

Monika Prucnal

15 846 26 71 PARTER gmina@nowadeba.pl
sekretarka Anna Rutkowska 15 846 26 71 w. 215

215

II piętro

sekretariat@nowadeba.pl
informatyk Jerzy Nowak 15 846 26 71 w. 313

313

III piętro

admin@nowadeba.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Ryszard Rzemień

15 846 26 71 w. 101

724 551 221

101

I piętro

usc@nowadeba.pl
ds. USC Ewa Szpyt 15 846 26 71 w. 101

101

I piętro

e.szpyt@nowadeba.pl
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ppoż Damian Bartłomowicz

15 846 26 71 w. 307

609 222 292

307

III piętro

d.bartlomowicz@nowadeba.pl
ds. wojskowych i archiwum Urzędu
Janusz Syska 15 846 26 71 w. 307

307

III piętro

j.syska@nowadeba.pl
ds. dowodów osobistych Monika Kozak 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

m.kozak@nowadeba.pl
ds. ewidencji ludności Dorota Puzio 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

d.puzio@nowadeba.pl
pomoc administracyjna Karolina Mikołajczyk 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

k.mikolajczyk@nowadeba.pl
stanowiska samodzielne
Audytor Wewnętrzny Krzysztof Tkaczyk 15 846 26 71 w. 315

315

III piętro

k.tkaczyk@nowadeba.pl
Inspektor Ochrony Danych Krystyna Kłosowska-Szałaj 15 846 26 71 w. 315

315

III piętro

iod@nowadeba.pl