Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Numery telefonów

 

STANOWISKO
Imię i nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Oznaczenie piętra
Kierownictwo
 
Burmistrz 

Wiesław Ordon 

15 846 26 71 w. 215 (Sekretariat)

601 160 431

215

 

II

 

Zastępca Burmistrza  Leszek Mirowski 

15 846 26 71 w. 215 (Sekretariat)

600 153 179

215 II
Sekretarz Gminy  Elżbieta Gil  15 846 26 71 w. 202 202 II
Skarbnik Gminy  Magdalena Skura 15 846 26 71 w. 213 213 II
Referat Spraw Komunalnych
Kierownik  Mieczysław Nalepa 

15 846 26 71 w. 204

609 551 944

204
II
ds. utrzymania urządzeń komunalnych
 

Alicja Rydzik

15 846 26 71 w. 203

609 222 312

203
II
ds. utrzymania budynków i urządzeń komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych Marek Powrózek

15 846 26 71 w. 203

609 222 312

203 II
ds. działalności gospodarczej Katarzyna Rodzeń

15 846 26 71 w. 113

609 489 525

113 I
ds. ochrony środowiska i rolnictwa Wiesław Panek

15 846 26 71 w. 113

609 525 651

113 I
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Małgorzata Flis

15 846 26 71 w. 114

609 489 525

114 I
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Mateusz Fraszczyk

15 846 26 71 w. 114 114 I
Referat Świadczeń Społecznych
Kierownik Ewelina Maszewska 15 846 26 71 w. 210 210 II
ds. świadczeń społecznych

Lidia Olejnik

Beata Węglińska

15 846 26 71 w. 209 209 II
ds. świadczeń społecznych

Bernadetta Kubiś

Ewa Szpyt

15 846 26 71 w. 311 311 III
ds. dodatków mieszkaniowych

Mirosław Marek

Sylwia Sworst

15 846 26 71 w. 201 201
II
Referat Inwestycji
Kierownik Andrzej Kołomycew

15 846 26 71 w. 314

607 835 035

314 III
ds. przygotowania i realizacji inwestycji Weronika Glica 15 846 26 71 w. 314 314 III
ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Wojciech Trzeciak

15 846 26 71 w. 316 316 III
ds. zarządzania energią Witold Bal 15 846 26 71 w. 316 316 III
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Kierownik Barbara Duda

15 846 26 71 w. 111

782 225 434

111 I
ds. gospodarki nieruchomościami

Janusz Szymański

15 846 26 71 w. 110 110 I
ds. gospodarki nieruchomościami Magdalena Stróż 15 846 26 71 w. 110 110 I
ds. mienia gminnego Karolina Biela 15 846 26 71 w. 109 109 I
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy Magdalena Skura 15 846 26 71 w. 213 213 II
Zastępca Skarbnika Gminy Kinga Piórek 15 846 26 71 w. 211 211 II
ds. podatków od osób prawnych
i środków transportowych
Małgorzata Wdowiak 15 846 26 71 w. 312 312 III
ds. księgowości jednostki

Joanna Szpala

Aneta Urbaniak

15 846 26 71 w. 212 212 II
ds. podatku VAT Renata Simko 15 846 26 71 w. 312 312 III
ds. podatków od osób fizycznych

Anna Brzuszek

Joanna Panek

15 846 26 71 w. 207 207 II
ds. księgowości budżetowej Agnieszka Kwaśnik 15 846 26 71 w. 212 212
II
ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i księgowości jednostki Elżbieta Rzepka 15 846 26 71 w. 205 205
II
ds. płac Bogusława Ślęzak 15 846 26 71 w. 211 211
II
ds. obsługi kasy Agnieszka Janowska 15 846 26 71 w. 206 206
II
ds. windykacji Magdalena Nowak 15 846 26 71 w. 205 205
II
ds. księgowości podatkowej Agnieszka Warchoł 15 846 26 71 w. 208 207 II
Referat Organizacyjny
Kierownik Barbara Sudoł 15 846 26 71 w. 214 214
II
ds. kadr i bhp
Danuta Załęska 15 846 26 71 w. 214 214
II
ds. obsługi Rady Miejskiej
Elżbieta Goclan 15 846 26 71 w. 112 112
I
pomoc administracyjna

Dorota Kosiorowska

Monika Prucnal

15 846 26 71   PARTER
sekretarka Anna Rutkowska 15 846 26 71 w. 215 215
II
informatyk Jerzy Nowak 15 846 26 71 w. 313 313
III

Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i Referatu Spraw Obywatelskich
Bożena Szczepan

15 846 26 71 w. 101

724 551 221

101
I
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Ryszard Rzemień

15 846 26 71 w. 101

724 551 221

101
I
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ppoż Damian Bartłomowicz

15 846 26 71 w. 307

609 222 292

307 III
ds. wojskowych i archiwum Urzędu
Janusz Syska 15 846 26 71 w. 307 307
III
ds. dowodów osobistych Monika Kozak 15 846 26 71 w. 108 108
I
ds. ewidencji ludności Dorota Puzio 15 846 26 71 w. 108 108
I
pomoc administracyjna Karolina Mikołajczyk 15 846 26 71 w. 108 108  
Referat Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych
Kierownik Sławomir Białas 15 846 26 71 w. 302 302
III
ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych
Marcin Furtak 15 846 26 71 w. 302 302
III
ds. rozwoju lokalnego i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Maria Siudem 15 846 26 71 w. 303 303
III
stanowiska samodzielne
Audytor Wewnętrzny Krzysztof Tkaczyk 15 846 26 71 w. 315 315
III
Inspektor Ochrony Danych Krystyna Kłosowska-Szałaj 15 846 26 71 w. 315 315
III