Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Numery telefonów

 
STANOWISKO
Imię i nazwisko Numer telefonu

Numer
pokoju

i piętra

adres e-mail
Kierownictwo
Burmistrz 

Wiesław Ordon 

+48 15 846 24 21 w. 215 (Sekretariat)

+48 601 160 431

215

II piętro

 

gmina@nowadeba.pl

 

Zastępca Burmistrza  Marek Kopeć

+48 15 846 24 21 w. 215 (Sekretariat)

+48 726 144 454

215

II piętro

zastepca@nowadeba.pl
Sekretarz Gminy  Elżbieta Gil  +48 15 846 26 71 w. 202

202

II piętro

sekretarz@nowadeba.pl
Skarbnik Gminy  Magdalena Skura +48 15 846 26 71 w. 213

213

II piętro

skarbnik@nowadeba.pl
Referat Spraw Komunalnych
Kierownik  Mieczysław Nalepa 

+48 15 846 26 71 w. 204

+48 609 551 944

204

II piętro

m.nalepa@nowadeba.pl
ds. utrzymania urządzeń komunalnych
 

Alicja Rydzik

+48 15 846 26 71 w. 203

+48 609 222 312

203

II piętro

a.rydzik@nowadeba.pl
ds. utrzymania budynków i urządzeń komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych Marek Powrózek

+48 15 846 26 71 w. 203

+48 609 222 312

203

II piętro

m.powrozek@nowadeba.pl
ds. działalności gospodarczej Katarzyna Rodzeń

+48 15 846 26 71 w. 113

+48 609 489 525

113

I piętro

k.rodzen@nowadeba.pl
ds. ochrony środowiska i rolnictwa Wiesław Panek

+48 15 846 26 71 w. 113

+48 609 525 651

113

I piętro

w.panek@nowadeba.pl
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Małgorzata Flis

Agata Łeptuch

Renata Sadecka

+48 15 846 26 71 w. 114

+48 609 489 525

114

I piętro

m.flis@nowadeba.pl

a.leptuch@nowadeba.pl

r.sadecka@nowadeba.pl

Referat Świadczeń Społecznych
Kierownik Ewelina Maszewska +48 15 846 26 71 w. 210

210

II piętro

e.maszewska@nowadeba.pl
ds. świadczeń społecznych

Bernadetta Kubiś

Beata Węglińska

+48 15 846 26 71 w. 209

209

II piętro

b.kubis@nowadeba.pl

b.weglinska@nowadeba.pl

ds. dodatków mieszkaniowych

Sylwia Sworst

Mirosław Marek

+48 15 846 26 71 w. 201

201

II piętro

s.sworst@nowadeba.pl

m.marek@nowadeba.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju
Kierownik Sławomir Białas

+48 15 846 26 71 w. 302

+48 607 835 035

302

III piętro

s.bialas@nowadeba.pl
ds. pozyskiwania środków
i zamówień publicznych
Marcin Furtak +48 15 846 26 71 w. 302

302

III piętro

m.furtak@nowadeba.pl
ds. rozwoju lokalnego i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Maria Siudem +48 15 846 26 71 w. 303

303

III piętro

m.siudem@nowadeba.pl
ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Weronika Glica

Tomasz Cebula

+48 15 846 26 71 w. 314

314

III piętro

w.glica@nowadeba.pl

t.cebula@nowadeba.pl

ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Wojciech Trzeciak

+48 15 846 26 71 w. 316

316

III piętro

w.trzeciak@nowadeba.pl
ds. zarządzania energią i realizacji inwestycji Witold Bal +48 15 846 26 71 w. 316

316

III piętro

w.bal@nowadeba.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Kierownik

Magdalena Stróż

+48 15 846 26 71 w. 111

+48 782 225 434

111

I piętro

m.stroz@nowadeba.pl
ds. gospodarki nieruchomościami

Janusz Szymański

Anna
Markowicz-Chmiel

+48 15 846 26 71 w. 110

110

I piętro

j.szymanski@nowadeba.pl

a.markowiczchmiel@nowadeba.pl

ds. mienia gminnego Karolina Biela +48 15 846 26 71 w. 109

109

I piętro

k.biela@nowadeba.pl
Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Kierownik

Magdalena Skura +48 15 846 26 71 w. 213

213

II piętro

skarbnik@nowadeba.pl
Zastępca Skarbnika  Kinga Piórek +48 15 846 26 71 w. 211

211

II piętro

k.piorek@nowadeba.pl
ds. podatków od osób prawnych
i środków transportowych
Małgorzata Wdowiak +48 15 846 26 71 w. 312

312

III piętro

m.wdowiak@nowadeba.pl
ds. księgowości jednostki

Joanna Szpala

Magdalena Pukas

+48 15 846 26 71 w. 212

212

II piętro

j.szpala@nowadeba.pl

m.pukas@nowadeba.pl

ds. podatku VAT

Dominika Naskręt

+48 15 846 26 71 w. 312

312

III piętro

d.naskret@nowadeba.pl

ds. podatków od osób fizycznych

Anna Brzuszek

Joanna Panek

+48 15 846 26 71 w. 207

207

II piętro

a.brzuszek@nowadeba.pl

j.panek@nowadeba.pl

ds. księgowości budżetowej Agnieszka Kwaśnik +48 15 846 26 71 w. 212

212

II piętro

a.kwasnik@nowadeba.pl
ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i księgowości jednostki Bożena Dziuba +48 15 846 26 71 w. 205

205

II piętro

b.dziuba@nowadeba.pl
ds. płac Bogusława Ślęzak +48 15 846 26 71 w. 211

211

II piętro

b.slezak@nowadeba.pl
ds. obsługi kasy Agnieszka Janowska +48 15 846 26 71 w. 206

206

II piętro

a.janowska@nowadeba.pl
ds. windykacji Magdalena Nowak +48 15 846 26 71 w. 205

205

II piętro

m.nowak@nowadeba.pl
ds. księgowości podatkowej Agnieszka Warchoł +48 15 846 26 71 w. 208

207

II piętro

a.warchol@nowadeba.pl
Referat Organizacyjny
Kierownik

Krystyna

Kłosowska-Szałaj

+ 48 15 846 26 71 w. 214

214

II piętro

k.klosowskaszalaj@nowadeba.pl
ds. kadr i bhp
Danuta Załęska +48 15 846 26 71 w. 214

214

II piętro

d.zaleska@nowadeba.pl
ds. obsługi Rady Miejskiej

Karolina Mikołajczyk

+48 15 846 26 71 w. 112

112

I piętro

k.mikolajczyk@nowadeba.pl
ds. kancelaryjnych

Monika Prucnal

+48 15 846 26 71 PARTER gmina@nowadeba.pl
sekretarka Anna Rutkowska +48 15 846 26 71 w. 215

215

II piętro

sekretariat@nowadeba.pl
informatyk Jerzy Nowak +48 15 846 26 71 w. 313

313

III piętro

admin@nowadeba.pl
pomoc administracyjna Dorota Kosiorowska +48 15 846 26 71 PARTER gmina@nowadeba.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Ryszard Rzemień

+48 15 846 26 71 w. 101

+48 724 551 221

101

I piętro

usc@nowadeba.pl
Z-ca Kierownika USC Ewa Szpyt +48 15 846 26 71 w. 101

101

I piętro

e.szpyt@nowadeba.pl
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ppoż Damian Bartłomowicz

+48 15 846 26 71 w. 307

+48 609 222 292

307

III piętro

d.bartlomowicz@nowadeba.pl
ds. wojskowych i archiwum Urzędu
Janusz Syska +48 15 846 26 71 w. 307

307

III piętro

j.syska@nowadeba.pl
ds. dowodów osobistych Monika Kozak +48 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

m.kozak@nowadeba.pl
ds. ewidencji ludności Dorota Puzio +48 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

d.puzio@nowadeba.pl
pomoc administracyjna Izabela Majewicz +48 15 846 26 71 w. 108

108

I piętro

i.majewicz@nowadeba.pl
stanowiska samodzielne
Audytor Wewnętrzny Krzysztof Tkaczyk +48 15 846 26 71 w. 315

315

III piętro

k.tkaczyk@nowadeba.pl
Inspektor Ochrony Danych    

315

III piętro

iod@nowadeba.pl