Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Interpelacje

2019


 

Interpelacja nr OR.0003.1.2019 radnego Łukasza Serafina z dnia 6.02.2019 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.2.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 13.02.2019 r. w sprawie uporządkowania terenu na parkingu przy cmentarzu w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.3.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zamontowania barier ochronnych przy zjeździe z DK 9 w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.4.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 5.06.2019 r. w sprawie problemu związanego z brakiem wody pitnej w gminie Nowa Dęba

Interpelacja nr OR.0003.5.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 7.06.2019 r. w sprawie uszkodzenia nawierzchni asfaltowej uliczki "Rachwałowej" w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.6.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie poprawy stanu technicznego znaku STOP w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.7.2019 radnego Tomasza Gazdy z dnia 21.06.2019 r. w sprawie znaku drogowego B.36 przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.8.2019 radnej Marii Garboś z dnia 18.06.2019 r. w sprawie stanu rowu w Chmielowie

> interpelacja

> odpowiedź

Interpelacja nr OR.0003.9.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 5.09.2019 r. w sprawie ustawienia luster drogowych na drodze gminnej Zagroble w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.10.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 27.09.2019 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego działki w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.11.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 02.10.2019 r. w sprawie odwodnienia terenu DK Nr 9 przy posesji Lipowa 78 w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.12.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 07.10.2019 r. w sprawie oznakowania zjazdów z drogi krajowej Nr 9 w Jadachach.

Interpelacja nr OR.0003.13.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 15.10.2019 r. w sprawie przykrycia korytek odwadniających drogę Kolnica w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.14.2019 radnego Marka Kopcia z dnia 18.11.2019 r. w sprawie odoru z urządzeń sanitarnych w osiedlu Dęba.

Inrerpelacja nr OR.0003.15.2020 radnego Tomasza Wolana z dnia 27.02.2020r.  dot. oznakowania drogi gminnej "Górka" - ustawienie luster drogowych

Interpelacja nr OR.0003.16.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie ustawienia ławek na ul. Kolejowej w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.17.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie wycięcia drzewa na prywatnej posesji w Jadachach zagrażającego bezpieczeństwu 

Interpelacja nr OR.0003.18.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o ustawienie znaku drogowego przy wyjeździe na drogę powiatową w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.19.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie wznowienia działalności Gminnej Akademii Piłkarskiej w sołectwach

Interpelana nr OR.0003.20.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie przełożenia terminu dożynek gminnych 

Interpalacja nr OR.0003.21.2020 radnego Tomasza Dryki w sprawie stanu i parametrów przepustów pod drogami gminnymi w miejscu przekroczenia rz. Mokrzyszówka w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.22.2020 radnego Huberta Kopcia w sprawie dbania o zieleń przydrożną na terenie osiedla Poręby Dębskie

Interpelacja nr OR.0003.23.2020 radnego Huberta Kopcia w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z drogi bocznej na ul. Strzelniczą w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.24.2020 radnegio Tomasza Dryki w sprawie montażu progu zwalniającego na drodze powiatowej Stale-Chmielów-Dąbrowica ( ul. Lipowa) w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.25.2020 radnego Tomasza Dryki w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Kolnica w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.26.2020 radnego Stanisława Rawskiego w sprawie budowy nowego odcinka wodociągu w rejonie boiska LKS Tarnowska Wola

Interpelacja nr OR.0003.27.2020 radnego Stanisława Rawskiego w sprawie odwodnienia drogi Szkolna w Tarnowskiej Woli

Interpelacja nr OR.0003.28.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie ustawienia luster drogowych przy wyjazdach z posesji na drogę gminną Zagroble i na drogę Jadachy-Cygany w miejscowości Jadachy

Interpelacja nr OR.0003.29.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie zamontowania barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem do rowu melioracyjnego w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.30.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie zamontowania wiat na przystanku autobusowym obok stacji PKP w Chmielowie

 • Interpelacja 30
 • Odpowiedź 30

Interpelacja nr OR.0003.31.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie zamontowania barierek bezpieczeństwa przy drodze Rchwałowej w Chmielowie

 • Interpelacja 31
 • Odpowiedź 31

Interpelacja nr OR.0003.32.2020 radnego Mariana Tomczyka z dnia 11.12.2020 r. w sprawie ustawienia na terenie gminy pojemników na nakrętki

Interpelacja nr OR.0003.33.2021 z dnia 10.01.2021 radnych Rady Miejskiej - Tomasza Gazdy, Stanisława Rawskiego, Mariana Tomczyka, Heleny Tłustej w sprawie transmisji on line z obrad sesji RM.

Interpelacja nr OR.0003.34.2021 radnego Tomasza Wolana z dnia 15.01.2021 w sprawie niedrożnego ruwu melioracyjnego

Interpelacja Nr OR.0003.35.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 26.01.2021 dot. uszkodzonych pokryw studzienek chłonnych w Cyganach

 • Interpelacja 35
 • Odpowiedź 35

 

Interpelacja nr OR.0003.36.2021 radnego Tomasza Dryki z dnia 06.04.2021 dot. przywrócenia stanu technicznego przepustu na działce gminnej nr 4135 w Chmielowie

 • Interpelacja Nr 36 
 • Odpowiedź Nr 36 
 • Interpelacja nr OR.0003.37.2021 radnego Tomasza Kopcia z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zamiany działki gminnej 944/1 z działką prywatną 949 w Nowej Dębie
 • interpelacja 37
 • odpoiedź 37

Interpelacja  OR.0003.38.2021 radnej Heleny Tłustej z dnia 27.04.2021 w sprawie poprawy stanu zniszczonej drogi gminnej Podlesie w Alfredówce

Interpelacja OR.0003.39.2021 radnego Tomasza Wolana z dnia 07.06.2021 r. w sprawie niedrożnego rowu melioracyjnego przy drodze na Hermanówkę w Jadachach, montażu lustra drogowego w Jadachach, dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków oraz założeniakamer na remizach OSP

 

 

 

 

 Interpelacja OR.0003.40.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 10.06.2021 r. w sprawie wymulania skarp na cieku wodnym Stara Rzeka w Cyganach

Interpelacja OR.0003.41.2021 radnego Stanisława Skiminy z dnia 17.06.2021 r. w sprawie naprawy nawierzchni uliczki Rutynowej w Chmielowie

 Interpelacja OR.0003.42.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 23.06.2021 w sprawie naprawy progu zwalniającego na drodze Piaski w Cyganach

Interpelacja OR.0003.43.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 19.07.2021r. w sprawie zerwanych przewodów linii telekomunikacyjnej przy drodze Piaski w Cyganach

Interpelacja OR.0003.44.2021 radnego Mariana Tomczyka  z 02.08.2021r. w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z posesji nr 237 w Cyganach 

Interpelacja nr OR.0003.45.2021 radnego Mariana Tomczyka z 02.08.2021r. w sprawie sprawdzenia stanu i wymiany uszkodzonych pokryw studzienek chłonnych przy drodze powiatowej w Cyganach

Interpelacja nr OR.0003.46.2021 radnego Stanisława Skiminy z 16.09.2021r. w sprawie umieszczenia tablic z numeracją posesji w Chmielowie 

Interpelacja nr OR.0003.47.2021 radnego Stanisława Skiminy z dnia 12.10.2021 r. w sprawie podjęcia prac zabezpieczających brzegi rz. Mokrzyszówka

Interpelacja nr OR.0003.48.2021 radnego Tomasza Dryki z 22.10.2021 w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej Lipowa oraz montażu lustra drogowego na tej drodze w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.49.2021 radnego Mariana Tomczyka z 29.10.2021 w sprawie likwidacji zagrożenia jakie powoduje pustostan w Cyganach

Interpelacja nr OR.0003.50.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 03.11.2021 r. w sprawie  stanu technicznego słupa energetycznego nr 10/II w Cyganach

Interpelacja nr OR.0003.51.2021 radnego Stanisława Skiminy z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zamontowania lampy ulicznej na słupie 8/II przy ulicy Tarnobrzeskiej w Chmielowie

 • Interpelacja Nr 51 wraz z odpowiedzią/pdf

Interpelacja nr OR.0003.52.2022 radnego Tomasza Kopcia z dnia 07.02.2022 r. w sprawie instalacji monitoringu na budynku ZPO w osiedlu Dęba

 • interpelacja pdf
 • odpowiedź pdf

Interpelacja nr OR.0003.53.2022 radnego Mariana Tomczyka z dnia 07.03.2022 r. w sprawie przeglądu, konserwacji oraz wymiany nieczynnych hydrantów wodnych

Interpelacja nr OR.0003.54.2022 radnego Stanisława Skiminy z dnia 14.03.2022 r. w sprawie poprawy oświetlenia ulicznego na słupie energetycznym 15/VIII w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.55.2022 radnego Stanisława Skiminy z dnia 08.04.2022 r. w sprawie dodatkowego kursu autobusu.

Interpelacja nr OR.0003.56.2022 radnego Stanisława Skiminy z dnia 26.05.2022 r. w sprawie poprawy stanu technicznego ul. Chmielowskiej w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.57.2022 Klubu Radnych AD VOCEM z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zadań w ramach Programu Polski Ład

Interpelacja nr OR.0003.58.2022 radnego Mariana Tomczyka z dnia 19.09.2022 r. w sprawie wymiany pokrywy studzienki chłonnej w Cyganach

Interpelacja nr OR.0003.59.2022 radnego Stanisława Skiminy z dnia 20.10.2022 r. w sprawie usunięcia młodych drzew i krzewów z pasa drogi powiatowej Słoneczna w Chmielowie

 

Interpelacja nr OR.0003.60.2022 radnego Stanisława Rawskiego z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z posesji nr 132 w Tarnowskiej Woli

Interpelacja nr OR.0003.61.2022 radnego Stanisława Rawskiego z dnia 06.12.2022 r. w sprawie źle oznakowanych zjazdów z DK nr 9 w Tarnowskiej Woli

Interpelacja nr OR.0003.62.2022 radnego Tomasza Wolana z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy

Interpelacja nr OR.0003.63.2023 radnego Tomasza Wolana z dnia 12.01.2023 r. w sprawie  wydzielenia działek z mienia gminnego pod budownictwo w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.64.2023 radnej Heleny Tłustej z dnia 24.01.2023 r. w sprawie repatriacji Polaków z Kazachstanu

Interpelacja nr OR.0003.65.2023 radnej  Heleny Tłustej  z dnia 24.01.2023 r. w sprawie termomodernizacji budynku szkoły w Alfredówce

Interpelacja nr OR.0003.66.2023 radnego Tomasza Wolana z dnia 23.02.2023 r. w spr. odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Nowa Dęba

Interpelacja nr OR.0003.67.2023 radnego Tomasza Wolana z dnia 12.05.2023r. w spr. budowy masztu antenowego 5G w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.68.2023 radnego Tomasza Dryki z dnia 25.07.2023r. w spr. nadmiernego zapylenia na działkach w okolicy Ceramiki Podkarpackiej w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.69.2023 radnego Mariana Tomczyka z dnia 17.11.2023 r. w spr. zamiaru budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Cygany

 

Interpelacja nr OR.0003.70.2023 radnej Heleny Tłustej z dnia 04.12.2023 r. w spr. spraw oświatowych - legaloności tzw. "Przedszkola w Tarnowskiej Woli", finansowanie, lokum, rejestr placówek oświatowych

Data publikacji: 2019-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-02-27
Osoba modyfikująca: Elżbieta Goclan