Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zapytania

Zapytanie Nr 1 radnego Mariana Tomczyka z dnia 13.12.2019 r.

Zapytanie nr OR.0003.Z.1.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 13.12.2019 r. w sprawie transmisji na żywo posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Zapytanie Nr 2 radnego Mariana Tomczyka z dnia 12.01.2021r.

Zapytanie Nr OR.0003.Z.2.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 12.01.2021r. w sprawie sprzedaży działek gminnych w 2020 roku.

Zapytanie Nr 3 radnego Mariana Tomczyka z dnia 27.05.2021r.

Zapytanie Nr OR.0003.Z.3.2021 radnego Mariana Tomczyka z dnia 27.05.2021r. w sprawie odkomarzania terenu gminy.

Zapytanie Nr 4 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r.

Zapytanie Nr OR.0003.Z.4.2021 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r. w sprawie:

1.  Jakie polecenia zostały wadane Burmistrzowi MiG Nowa Dęba przez Wojewodę Podkarpackiego w roku 2020, proszę wymienić wszystkie, 

2.  Jakie polecenia zostały wydane Burmistrzowi MiG przez Wojewodę Podkarpackiego w roku 2021, proszę wymienić wszystkie,

3.  Jaka była podstawa prawna poleceń wydanych przez Wojewodę Podkarpackiego Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba?

4.   Które z poleceń pkt 1 i pkt 2 zostały wykonane i w jaki sposób?

 

Zapytanie Nr 5 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r.

Zapytanie Nr OR.0003.Z.5.2021 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r. w sprawie:

1.  Czy były stosowane naciski lub zachęty na pracowników UMiG Nowa Dęba w celu poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 ?  

2. Czy były stosowane naciski lub zachęty na pracowników oświaty Gminy Nowa Dęba w celu poddania się szczepieniu przeciw COVID-19?   

3. Czy jest znany odsetek pracowników UMiG oraz pracowników oświaty poddanemu pełnemu cyklowi szczepień? Jesli tak, jaki to odsetek? 

4.  Czy agencje rządowe lub rząd (wojewoda) wystepowały do gminy/burmistrza w sprawie szczepień pracowników oświaty, pracowników UMiG oraz wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Dęba? Proszę o udostępnienie tych wystąpień.

 

Zapytanie Nr 6 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r.

Zapytanie Nr OR.0003.Z.6.2021 radnego Pawła Grzędy z dnia 10.08.2021r. w sprawie:

1.  Jakie czynności zmierzające do nakłonienia mieszkańców Gminy Nowa Dęba do udziału w trzeciej fazie eksperymentu medycznego (badania klinicznego) zwanego  prez rząd "akcją szczepień przeciwko COVID-19" podjęte zostały przez UMiG w Nowej Dębie? Kto kierował tymi czynnościami?

2.  Jakie czynności zmierzające do nakłonienia mieszkańców Gminy Nowa Dęba do udziału w trzeciej fazie eksperymentu medycznego (badania klinicznego) zwanego "akcją szczepień przeciwko COVID-19" podjęte zostały przez Burmistrza MiG Nowa Dęba lub z inicjatywy Burmistrza MiG Nowa Dęba?  

3.  Czy w posiadaniu urzędu MiG w Nowej Dębie znajdują się badania świadczące o bezpieczeństwie preparatów medycznych zwanych "szczepionkami" przeciwko COVID-19? 

4.  Jaką wiedzę na temat trzeciej fazy eksperymentu medycznego zwanego "akcją szczepeiń przeciwko COVID-19" posiada UMiG Nowa Dęba? Czy znana urzędowi jest statystyka zgonów i NOP po zastosowaniu preparatów do stosowania których nakłania mieszkańców Gminy Nowa Dęba?

 

Zapytanie Nr 7 radnego Mariana Tomczyka z dnia 11.10.2021r.

Zapytanie Nr 7 radnego Mariana Tomczyka z dnia 11.10.2021r. dot. odpowiedzi na interpelację z 10.06.2021 w sprawie wymulania skarp na cieku Stara Rzeka w Cyganach 

Zapytanie Nr 8 radnej Heleny Tłusty z dnia 13.02.2022 r.

Zapytanie Nr 8 radnej Heleny Tłusty z dnia 13.02.2022 r. w sprawach;

1. Repatriacja Polaków z Kazachstanu - jak przebiega urzędowa ściezka podjęta kilka lat temu? Dlaczego się przeciąga?                                                    2. Jakie środki (finansowe, materialne, inne) zostały przekazane dla chóru działającego w ramach stow. "Towarzystwo Włościańskie Ługi" w latach 2020, 2021, 2022 - jakie działania, wydarzenia, zakupy.                                           

3. Jakie środki (finansowe, materialne, lokum, inne) zostały przeznaczone i wykorzystane przez Klub Seniora, Radę Seniorów, seniorów w SOK w roku 2020 i 2021, na jakie działania, zdarzenia. 

 

Zapytanie Nr 9 radnego Mariana Tomczyka z dnia 11.03.2022 r.

Zapytanie Nr 9 radnego Mariana Tomczyka z dnia 11.03.2022 r. w sprawie kosztów utrzymania szkół w miejscowości Nowa Dęba w 2021 roku.

Zapytanie Nr 10 radnego Mariana Tomczyka z dnia 14.03.2022 r.

Zapytanie Nr 10 radnego Mariana Tomczyka z dnia 14.03.2022 r. w sprawie zadłużenia Miasta i Gminy Nowa Dęba

Zapytanie Nr 11 radnego Mariana Tomczyka z dnia 21.03.2022 r.

Zapytanie Nr 11 radnego Mariana Tomczyka z dnia 21.03.2022 r. w sprawie dotacji do przedszkoli niepublicznych

Zapytanie Nr 12 radnego Mariana Tomczyka z dnia 22.03.2022 r.

Zapytanie Nr 12 radnego Mariana Tomczyka z dnia 22.03.2022 r. w sprawie diet radnych

Zapytanie Nr 13 radnego Mariana Tomczyka z dnia 02.05.2022 r.

Zapytanie Nr 12 radnego Mariana Tomczyka z dnia 02.05.2022 r. w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół w Cyganach i Alfredówce.

Zapytanie Nr 14 radnego Mariana Tomczyka z dnia 01.07.2022 r.

Zapytanie Nr 14 radnego Mariana Tomczyka z dnia 01.07.2022 r. w sprawie Programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Zapytanie Nr 15 radnego Mariana Tomczyka z dnia 07.09.2022 r. w sprawie niepublicznych przedszkoli w gminie Nowa Dęba

Zapytanie Nr 16 radnego Mariana Tomczyka z dnia 14.09.2022 r. w sprawie opinii prawnych

Zapytanie Nr 17 radnego Mariana Tomczyka z dnia 22.09.2022 r. w sprawie rozliczenia KPS

Zapytanie Nr 18 radnego Mariana Tomczyka z dnia 27.09.2022 r. w sprawie niepublicznych przedszkoli w gminie Nowa Dęba

Zapytanie Nr 19 radnego Mariana Tomczyka z dnia 20.10.2022 r. w sprawie dystrybucji węgla na terenie gminy Nowa Dęba

Zapytanie Nr 20 radnej Heleny Tłustej z dnia 24.01.2023 r. w sprawie remontu klatki schodowej w budynku UMiG oraz godzin pracy urzędu we wtorek

Data publikacji: 2021-01-20
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Goclan
Data modyfikacji: 2021-08-31
Osoba modyfikująca: Elżbieta Goclan