Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Interpelacje

2019


 

Interpelacja nr OR.0003.1.2019 radnego Łukasza Serafina z dnia 6.02.2019 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.2.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 13.02.2019 r. w sprawie uporządkowania terenu na parkingu przy cmentarzu w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.3.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zamontowania barier ochronnych przy zjeździe z DK 9 w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.4.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 5.06.2019 r. w sprawie problemu związanego z brakiem wody pitnej w gminie Nowa Dęba

Interpelacja nr OR.0003.5.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 7.06.2019 r. w sprawie uszkodzenia nawierzchni asfaltowej uliczki "Rachwałowej" w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.6.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie poprawy stanu technicznego znaku STOP w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.7.2019 radnego Tomasza Gazdy z dnia 21.06.2019 r. w sprawie znaku drogowego B.36 przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.8.2019 radnej Marii Garboś z dnia 18.06.2019 r. w sprawie stanu rowu w Chmielowie

> interpelacja

> odpowiedź

Interpelacja nr OR.0003.9.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 5.09.2019 r. w sprawie ustawienia luster drogowych na drodze gminnej Zagroble w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.10.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 27.09.2019 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego działki w Jadachach

Interpelacja nr OR.0003.11.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 02.10.2019 r. w sprawie odwodnienia terenu DK Nr 9 przy posesji Lipowa 78 w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.12.2019 radnego Tomasza Wolana z dnia 07.10.2019 r. w sprawie oznakowania zjazdów z drogi krajowej Nr 9 w Jadachach.

Interpelacja nr OR.0003.13.2019 radnego Stanisława Skiminy z dnia 15.10.2019 r. w sprawie przykrycia korytek odwadniających drogę Kolnica w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.14.2019 radnego Marka Kopcia z dnia 18.11.2019 r. w sprawie odoru z urządzeń sanitarnych w osiedlu Dęba.

Inrerpelacja nr OR.0003.15.2020 radnego Tomasza Wolana z dnia 27.02.2020r.  dot. oznakowania drogi gminnej "Górka" - ustawienie luster drogowych

Interpelacja nr OR.0003.16.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie ustawienia ławek na ul. Kolejowej w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.17.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie wycięcia drzewa na prywatnej posesji w Jadachach zagrażającego bezpieczeństwu 

Interpelacja nr OR.0003.18.2020 radnego Stanisława Skiminy w sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o ustawienie znaku drogowego przy wyjeździe na drogę powiatową w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.19.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie wznowienia działalności Gminnej Akademii Piłkarskiej w sołectwach

Interpelana nr OR.0003.20.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie przełożenia terminu dożynek gminnych 

Interpalacja nr OR.0003.21.2020 radnego Tomasza Dryki w sprawie stanu i parametrów przepustów pod drogami gminnymi w miejscu przekroczenia rz. Mokrzyszówka w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.22.2020 radnego Huberta Kopcia w sprawie dbania o zieleń przydrożną na terenie osiedla Poręby Dębskie

Interpelacja nr OR.0003.23.2020 radnego Huberta Kopcia w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z drogi bocznej na ul. Strzelniczą w Nowej Dębie

Interpelacja nr OR.0003.24.2020 radnegio Tomasza Dryki w sprawie montażu progu zwalniającego na drodze powiatowej Stale-Chmielów-Dąbrowica ( ul. Lipowa) w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.25.2020 radnego Tomasza Dryki w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Kolnica w Chmielowie

Interpelacja nr OR.0003.26.2020 radnego Stanisława Rawskiego w sprawie budowy nowego odcinka wodociągu w rejonie boiska LKS Tarnowska Wola

Interpelacja nr OR.0003.27.2020 radnego Stanisława Rawskiego w sprawie odwodnienia drogi Szkolna w Tarnowskiej Woli

Interpelacja nr OR.0003.28.2020 radnego Tomasza Wolana w sprawie ustawienia luster drogowych przy wyjazdach z posesji na drogę gminną Zagroble i na drogę Jadachy-Cygany w miejscowości Jadachy

Data publikacji: 2019-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-02-27
Osoba modyfikująca: Elżbieta Goclan