Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Honorowi Obywatele Gminy

ANNA PUGET I EWA OBRĄPALSKA - w uznaniu zasług inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w rozwój naszego regionu m.in. poprzez założenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach którego powstały Zakłady Metalowe "Dezamet" S.A. w Nowej Dębie, Rada Miejska Uchwałą Nr XXIV/171/91 z 28 listopada 1991 r., dla upamiętnienia zasług i złożenia hołdu nieżyjącemu założycielowi postanowiła nadać honorowe obywatelstwo Jego córkom.

JAN BIELECKI - w hołdzie Marii Konopnickiej, za Jej twórczość dla dzieci, która ma ogromny wpływ na wychowanie, uczy zachwycać się pięknem przyrody, miłości do ziemi ojczystej i jej tradycji Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Dębie przyjmuje Jej imię. W 150 rocznicę Jej urodzin jako wyraz wdzięczności dla Marii Konopnickiej za twórczość patriotyczną i umiłowanie dzieci Rada Miejska Uchwałą Nr XXIX/212/92 z 22 maja 1992 r. przyznała Jej prawnukowi tytuł „Honorowego Obywatela Nowej Dęby”.

 

KAZIMIERZ BOGACZ - w uznaniu zasług, w szczególności za: działalność niepodległościową w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (m.in. walkę z Niemcami, próbę pomocy powstańcom warszawskim, uwolnienie żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnobrzegu); utrwalanie pamięci historycznej (publikacje, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami gminy, wspomnienia); działalność społeczną, Rada Miejska Uchwałą Nr XIII/124/2015 z 29 października 2015 r. nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”, mieszkańcowi gminy w latach 1957- 2011, żołnierzowi Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej o pseudonimach „Bławat" i „Wiktor”, patriocie i działaczowi społecznemu.

Data publikacji: 2013-01-14
Osoba udostępniająca na stronie: Jerzy Nowak
Data modyfikacji: 2015-10-30
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil