Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zasłużeni dla Miasta i Gminy

1996 rok
Uchwałą Nr XXV/196/96 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie nadania dyplomów uznania „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” z okazji jubileuszu 35 – lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać dyplom uznania za pełną zaangażowania postawę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym miasta i gminy godną naśladowania przez młode pokolenia następującym osobom:
Władysław Bober
Stefan Buś
Kazimierz Chwesiuk
Franciszek Drożdż
Andrzej Gerwatowski
Zdzisław Jabłoński
ks. Marian Kondysar
Maria Konefał
Bronisława Lis
Edward Mitał
Andrzej Mucha
Bronisław Nalepa
ks. Eugeniusz Nycz
Kazimierz Paprot
Józef Sawuła
Jan Strojek
ks. Zygmunt Wandas
Tadeusz Węgrzynek
Józef Wilk
ks. Mieczysław Wolanin
Stanisław Wójtowicz

 

Uchwałą Nr XXV/197/96 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie nadania dyplomów uznania „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” z okazji jubileuszu 35 - lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono uhonorować dyplomem uznania następujące zakłady i jednostki, które przez długie lata działają na terenie miasta i gminy, a swoją działalnością przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju miasta i gminy:
Zakłady Metalowe „DEZAMET” S. A. w Nowej Dębie,
Spółdzielnia Inwalidów „ZJEDNOCZENIE” w Nowej Dębie,
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie,
Zespół Szkół Zawodowych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej Dębie.


2000 rok
Uchwałą Nr XXIII/177/2000 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba” z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za pełną zaangażowania postawę skierowaną na poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych, następującym osobom:
Jan Baracz
Kazimierz Chwesiuk
Halina Drągowska
Jan Flis
Władysław Flis
Janina Garboś
Władysław Gurdak
Jan Kotulski
Mieczysław Kozdęba
Mieczysław Ordon
Stanisław Piechota
Eugeniusz Rębisz
Kazimierz Skimina
Jerzy Sudoł
Józef Tomczyk
Tadeusz Wiercioch
Stanisław Zbyrad


Uchwałą Nr XXIII/178/2000 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Rozwoju Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba” z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy, następującym firmom:
Przedsiębiorstwo Budowlane NOWBUD Ltd. z Nowej Dęby
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. z Rzeszowa
Telekomunikacja Polska S. A. Zakład Telekomunikacji w Tarnobrzegu
Zakład Wod. – Kan. i C.O. Ryszard Hoffman ze Staszowa


2001 rok
Uchwałą Nr XXXVI/271/2001 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Nowej Dęby” postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta i gminy, z okazji 40 lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie następującym osobom:
Stanisław Biela
Barbara Flis
Eugeniusz Flis
Józef Jadach
Bronisław Koper
Helena Maguder
Tadeusz Oktawiec
Jerzy Panek
Julian Żmihorski


Uchwałą Nr XXXVI/272/2001 Rada Miejska w Nowej Dębie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Nowej Dęby”  postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta i gminy, z okazji 40– lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie  następującym firmom:
Zespół Szkół w Nowej Dębie
Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Dębie
Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej Dębie
Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. W Nowej Dębie
Spółdzielnia Inwalidów ZJEDNOCZENIE w Nowej Dębie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Zarząd Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Dębie


2005 rok
Uchwałą Nr XXXIX/272/05 Rady Miejska w Nowej Dębie z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Nowa Dęba” w 15 – lecie powstania samorządu gminnego postanowiono nadać medal następującym osobom, które swój czas, wysiłek, kierowały na rozwiązywanie lokalnych problemów, które pobudzały inicjatywę społeczną, angażowały siebie i innych do pracy nie tylko w strukturach samorządu, ale także w działaniach pozarządowych:
Adam Bunio
Janusz Biliński
Andrzej Chejzdral
Zdzisław Chmielowiec
Józef Czekalski
Danuta Hałoń
Władysław Karaś
Jan Kopeć
Elżbieta Kozłowska
ks. Józef Rogowski
Marian Rzeszutek
Jan Serafin
Maria Serafiniuk
Stanisław Skimina
Grzegorz Sudoł
Adam Szurgociński
Piotr Szypuła
Janusz Tebin
Zdzisław Trzeciak
Stanisław Wójcik
Julian Zięba

 

2006 rok
Uchwałą Nr LV/383/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Nowej Dęby” w 45 – lecie nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta Nowa Dęba następującym osobom, firmom i instytucjom:
Wiesława Halina Barzycka
Zofia Boryńska
Mieczysław Michał Grudzień
Jan Inglot
Władysław Kopeć
Marian Lis
Zofia Marut
Maria Mroczek
Wiesław Kazimierz Ordon
Władysław Pająk
Alicja Anna Suska
Władysław Suska
Tadeusz Urbanik
Kazimierz Wąsik
Jerzy Zybaczyńki


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie
Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie
Restauracja „Dębienka” – Zbigniew i Krzysztof Tęcza
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie.

 

2010 rok
Zarządzeniem Nr 635/10 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przyznania statuetki „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” ustanowionej z okazji 20 - lecia powstania samorządu gminnego statuetkę przyznano następującym osobom:
Stefan Buś
Marek Indyk
Władysław Karaś
Stanisław Wójcik


2011 rok
Uchwałami Nr XIV/123-131/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymali: 
Romuald Gondek
Bogdan Gunia
Weronika Jachyra
Antoni Malcharek
Leszek Mirowski
Stanisław Mityk
Kazimierz Szczur
Tadeusz Górecki (pośmiertnie)
Jerzy Lubera (pośmiertnie)

 

2013 rok

Uchwałami Nr XXXII/293-295/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" z okazji 60-lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymali: 
Wojciech Krzeszewski

Czesław Krystel

Konrad Samisz

 

2014 rok

Uchwałą Nr XLII/392/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba", ​z okazji 15-lecia działalności artystycznej, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.

 

2015 rok

Uchwałami Nr VII/69-83/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba", ​z okazji 25-lecia samorządu gminnego, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” za działalność na rzecz m.in. rozwoju gospodarczego i społecznego gminy otrzymali:
ks. kanonik Marek Flis
Sławomir Sylwester Gurdak
Ryszard Andrzej Jania
Zbigniew Stanisław Michno (pośmiertnie)
Cecylia Rybak 
dh Edward Stanisław Szlichta
INNOWACJA Sp. z o.o. Nowa Dęba
MARMA Polskie Folie 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Nowej Dębie
Nadleśnictwo Nowa Dęba 
Piekarnia - Stefan Buś Nowa Dęba 
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowej Dębie 
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o.  
Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie  
Zakład Produkcji Elementów Budowlanych „ELWID” Elżbieta Widuch Chmielów 
 
2016 rok

Uchwałami Nr XXVII/255-258/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" z okazji 55-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymali:

Józef Antończyk

Wiktoria Antończyk

Józefa Maria Kaczmarek

Zespół Folklorystyczny "CYGANIANKI"

 

2021 rok

Uchwałą Nr XLIII/360/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" z okazji 60-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymał 

Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Data publikacji: 2013-01-14
Osoba udostępniająca na stronie: Jerzy Nowak
Data modyfikacji: 2021-10-04
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil