Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Parlamentarne 2019

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

04-09-2019

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może składać wyborca, który spełnia poniższe warunki:

- wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy Nowa Dęba bez zameldowania na pobyt stały,

- wyborca nigdzie nie zamieszkały, stale przebywający na terenie gminy Nowa Dęba,

- wyborca stale zamieszkały w gminie Nowa Dęba pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta i gminy Nowa Dęba w biurze obsługi klienta. Wyborca powinien wziąć pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku i złożyć wniosek odpowiednio wcześniej tak aby urząd mógł wydać dezyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców (termin wydania decyzji - w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku).

Do wniosku należy załączyć:

- pisemną deklarację (która jest do pobrania wraz z wnioskiem),

- kserokopie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

- dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie gminy Nowa Dęba (np. oświadczenie właściciela lokalu, umowa najmu lokalu, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT, rachunek za media wystawione na Twoje dane i adres lokalu w gmine Nowa Dęba, w którym mieszkasz, akt własności lokalu).

 

 

SO-MK/KM

Lista aktualności