Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Urząd i Jednostki

URZĄD MIASTA i GMINY


 

Wiesław Ordon ośw. majątkowe na rozp. VII kadencji
 Burmistrz ośw. majątkowe za rok 2014
 

ośw. majątkowe za rok 2015

  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe na zakończenie VII kadencji
 
ośw. majątkowe na rozp. VIII kadencji
     - wyjaśnienie
  ośw. majątkowe za rok 2018
     - wyjaśnienie
   

Leszek Mirowski

 


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
 Z-ca Burmistrza
od 1.03.2016 r.
ośw. majątkowe za rok 2016
   - korekta
ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Zygmunt Żołądź

ośw. majątkowe za rok 2014
 Z-ca Burmistrza
do 29.02.2016 r.
ośw.majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
   

Elżbieta Gil

ośw. majątkowe za rok 2014
 Sekretarz ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
     - wyjaśnienie
   

Alicja Furgał

ośw. majątkowe za rok 2014
 Skarbnik ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Magdalena Skura

 Z-ca Skarbnika


 ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

 

ośw. majątkowe za rok 2014
  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Barbara Duda

ośw. majątkowe za rok 2014
 Kierownik Referatu GPN  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Ewa Rozenbajgier

ośw. majątkowe za rok 2014
 Kierownik Referatu GKS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Bożena Szczepan

ośw. majątkowe za rok 2014
 Kierownik USC  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYNE, SPÓŁKA

 


 

Renata Bal  ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor BOJS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Magdalena Gerba 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SP w Tarnowskiej Woli ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Grażyna Gil 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SP w Rozalinie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe w związku z zakończeniem pracy
   

Bernarda Głowacka 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor ZS w Jadachach ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Antoni Kapusta

ośw. majątkowe za rok 2014
 Prezes Zarządu PGKiM, Dyrektor Naczelny ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Ewa Markowicz Zając

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SP Nr 2 w Nowej Dębie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Leszek Mirowski 

ośw. majątkowe za rok 2014

 Kierownik MGOPS 

do 29.02.2016

ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe na zak. kadencji
   

Gabriela Nowak Wolwowicz 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor ŚDS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Jolanta Orłowska 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor Przedszkola Nr 1 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Marek Pabian 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Z-ca Prezesa PGKiM, Główny Księgowy ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Małgorzata Pakulska

 Dyrektor SP Cygany


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

  ośw. majątkowe za rok 2014
  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Ewa Panek 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SP w Alfredówce ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Tadeusz Plaskota 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Z-ca Prezesa PGKiM, Dyrektor ds. Technicznych do 15.04.2018 ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
 

ośw. majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska

   

Renata Rożek 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor ZS w Chmielowie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Krystian Rzemień

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SOK ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Dariusz Siudem 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor ZPO w Nowej Dębie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Jakub Sudoł

 


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

 Z-ca Prezesa PGKiM, Dyrektor ds. Technicznych od 16.04.2018 ośw. majątkowe za rok 2018
   

Jolanta Styga 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor Przedszkola Nr 5 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Adam Szurgociński

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor SOSiR ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Maria Tomczyk

 


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

 p.o. Kierownik MGOPS

od 1.03.2016 r.

ośw. majątkowe za rok 2016
   - wyjaśnienie
ośw. majątkowe za rok 2017
     - wyjaśnienie
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2018
   

Zbigniew Wolwowicz 

ośw. majątkowe za rok 2014
 Dyrektor Gimnazjum Nr 1 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017