Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Urząd i Jednostki

URZĄD MIASTA i GMINY

 


 

Wiesław Ordon  
 Burmistrz

ośw. majątkowe za rok 2015

  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe na zakończenie VII kadencji
 
ośw. majątkowe na rozp. VIII kadencji
     - wyjaśnienie
  ośw. majątkowe za rok 2018
     - wyjaśnienie
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Leszek Mirowski

 

 Z-ca Burmistrza
od 1.03.2016 r.

 

ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  ośw. majątkowe za rok 2016
   - korekta
ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Zygmunt Żołądź

 

 Z-ca Burmistrza
do 29.02.2016 r.
ośw.majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
   

Elżbieta Gil

 Sekretarz ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
     - wyjaśnienie
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Alicja Furgał

 Skarbnik ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  na zakończenie kadencji
   

Magdalena Skura


 

  Skarbnik ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe z związku ze zmianą stanowiska
  ośw. majątkowe z związku z objęciem stanowiska
  ośw. majątkowe za rok 2020
     - korekta

Barbara Duda

 Kierownik Referatu GPN  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Ewelina Maszewska

 

  Kierownik Referatu ŚS ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
   

Mieczysław Nalepa

 

  Kierownik Referatu SK ośw. majątkowe za rok 2020
   

Kinga Piórek

 

   Zastępca Skarbnika ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
   

Ewa Rozenbajgier

 

 Kierownik Referatu GKS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
   

Bożena Szczepan

  Kierownik USC  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
     - korekta

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYNE, SPÓŁKA

 


 

Renata Bal   
 Dyrektor BOJS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
   

Andrzej Chejzdral

 

 Prezes Zarządu PGKiM, Dyrektor Naczelny ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
   

Magdalena Gerba 

 Dyrektor SP w Tarnowskiej Woli ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Grażyna Gil 

 

 Dyrektor SP w Rozalinie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe w związku z zakończeniem pracy
 Dyrektor Przedszkola Nr 5 ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
   
   

Bernarda Głowacka 

 Dyrektor ZS w Jadachach ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
     - korekta

Antoni Kapusta

 Prezes Zarządu PGKiM, Dyrektor Naczelny ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
  ośw. majątkowe w związku z zakończeniem kadencji

Ewa Markowicz Zając

 Dyrektor SP Nr 2 w Nowej Dębie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Leszek Mirowski 

 Kierownik MGOPS 

do 29.02.2016

ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe na zak. kadencji
   

Gabriela Nowak Wolwowicz 

 Dyrektor ŚDS ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Jolanta Orłowska 

 Dyrektor Przedszkola Nr 1 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Marek Pabian 

 Z-ca Prezesa PGKiM, Główny Księgowy ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Małgorzata Pakulska

 Dyrektor SP Cygany


 

  ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Ewa Panek 

 Dyrektor SP w Alfredówce ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
     - korekta

Tadeusz Plaskota 

 Z-ca Prezesa PGKiM, Dyrektor

ds. Technicznych do 15.04.2018

ośw. majątkowe za rok 2015
ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
 

ośw. majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska

   

Renata Rożek 

 

 Dyrektor ZS w Chmielowie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Krystian Rzemień

 Dyrektor SOK ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
  ośw. majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska

Dariusz Siudem 

 Dyrektor ZPO w Nowej Dębie ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Jakub Sudoł

 


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

 Z-ca Prezesa PGKiM, Dyrektor

ds. Technicznych

od 16.04.2018 do 30.04.2020

ośw. majątkowe za rok 2018

 


 

Marcin Piórek  

Z-ca Prezesa PGKiM, Dyrektor

ds. Technicznych od 2.05.2020

ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  ośw. majątkowe za rok 2020
     - korekta
  ośw. majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska
     - korekta
   

Iwona Strojek 


 

   Dyrektor SOK ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska
   

Jolanta Styga 

 Dyrektor Przedszkola Nr 5 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020
  ośw. majątkowe na zakończenie kadencji

Adam Szurgociński

 Dyrektor SOSiR ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
  ośw. majątkowe za rok 2020

Maria Tomczyk

 


ośw. majątkowe w związku z objęciem stanowiska

 p.o. Kierownik MGOPS

od 1.03.2016 r.

ośw. majątkowe za rok 2016
   - wyjaśnienie
ośw. majątkowe za rok 2017
     - wyjaśnienie
     - korekta
  ośw. majątkowe za rok 2018
  ośw. majątkowe za rok 2019
     - wyjaśnienie
  ośw. majątkowe za rok 2020

Zbigniew Wolwowicz 

 

 Dyrektor Gimnazjum Nr 1 ośw. majątkowe za rok 2015
  ośw. majątkowe za rok 2016
  ośw. majątkowe za rok 2017