Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

rok 2013

Wykaz osób, które złożyły oświadczenia majątkowe za rok 2013

RADNI RADY MIEJSKIEJ


 

Wojciech Serafin Halina Drągowska - Radna RM
 Przewodniczący Rady Miejskiej ośw. majątkowe za rok 2013
ośw. majątkowe za rok 2013 ośw. maj. na zakończenie kadencji
ośw. maj. na zakończenie kadencji  
     Andrzej Durtka - Radny RM
Maria Mroczek  ośw. majątkowe za rok 2013
 I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ośw. maj. na zakończenie kadencji
ośw. majątkowe za rok 2013  
ośw. maj. na zakończenie kadencji Jan Flis - Radny RM
   ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Tomasz Gazda - Radny RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Tomasz Licak - Radny RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Janina Lubera - Radna RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Marek Ostapko - Radny RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Krzysztof Sałek - Radny RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Kazimierz Skimina - Radny RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Stanisław Skimina - Radny RM  
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Helena Tłusta - Radna RM
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji
   
  Marian Tomczyk - Radny RM  
  ośw. majątkowe za rok 2013
  ośw. maj. na zakończenie kadencji

 

URZĄD MIASTA i GMINY


Wiesław Ordon - Burmistrz
ośw. majątkowe za rok 2013
ośw. maj. na zakończenie kadencji
 
Zygmunt Żołądź - Z-ca Burmistrza 
ośw. majątkowe za rok 2013
 
Elżbieta Gil - Sekretarz 
ośw. majątkowe za rok 2013
 
Alicja Furgał - Skarbnik 
ośw. majątkowe za rok 2013
 
Barbara Duda - Kierownik Referatu GPN 
ośw. majątkowe za rok 2013
 
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS 
ośw. majątkowe za rok 2013
 
Bożena Szczepan - Kierownik USC 
ośw. majątkowe za rok 2013

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYNE, SPÓŁKA


Renata Bal 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Magdalena Gerba 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Grażyna Gil 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Bernarda Głowacka 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Antoni Kapusta
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Ewa Markowicz Zając
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Leszek Mirowski 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Gabriela Nowak Wolwowicz 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Jolanta Orłowska 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Marek Pabian 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Ewa Panek 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Tadeusz Plaskota 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Renata Rożek 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Krystian Rzemień
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Danuta Serafin 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Dariusz Siudem 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Jolanta Styga 
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Adam Szurgociński
ośw.majątkowe za rok 2013
 
Zbigniew Wolwowicz 
ośw.majątkowe za rok 2013
 

 

Data publikacji: 2014-08-21
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-09-04
Osoba modyfikująca: Administrator