Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Petycje

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

24-11-2015

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji

Data

złożenia

petycji

Przewidywany termin

załatwienia petycji

Zasięgane

opinie

Informacja

o sposobie

załatwienia

petycji

1 wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy
o petycjach
skan przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla przedszkola niepublicznego 16.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak  

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-11-24
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2015-11-24
Osoba modyfikująca: Administrator