Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2020

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 RL.032.2.2020 2020-01-02 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2020 r." 60 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
2 OR.2600.2.2019 2019-12-20 Garmond Press Sp. z o.o. dostawa prasy codziennej, periodycznej i czasopism w prenumeracie na 2020 rok 7  104,68

2020-01-02

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
3 ID nr 433438/R 2019-12-23 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 122 649,05

2020-01-01

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
4 RL.032.3.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Ludowy Zespół SPortowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2020r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
5 RL.032.6.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwoju sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2020r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
6 RL.032.1.2020 2020-01-02 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2020 r." 278 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
7 RL. 032.5.2020 2020-01-02 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2020 r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
8 RL.032.4.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2020 r." 33 000

2020-01-02

-2020-11-30

konkurs
9 Nr 1/272/2020 2020-01-21 Land Art. Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt: "Rozbudowa placu zabaw Nad Zalewem w Nowej Dębie" 3 450

2020-01-21

-2020-02-21

zlecenie
10 SK.8141.3.1.2020 2020-01-15 Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli realizacja zadania pt. "Zimowisko Harcerskie "Śladami harcerstwa polskiego" dla dzieci i młodzieży 3 000

2020-01-20

-2020-01-25

 
11 GPN.6812.1.2020 2020-01-21 Ekonieruchomości Kancelaria Obsługi Nieruchomości Robert Tomczyk wykonanie operatów szacunkowych w 2020 roku, obejmujących mienie komunalne gminy 34 300

2020-01-21

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
12

OR.2150.82.2019

SK.7021.2.94.2019

2019-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie
13

OR.2150.81.2019

SK.7021.2.95.2019

2019-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie
14

OR.2150.70.2019

SK.7021.2.97.2019

2019-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-30

zlecenie
15 OR.2151.71.2019 SK.7021.2.96.2019 2019-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-30

zlecenie
16 SK.7021.3.1.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 320 000

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
17 SK.6140.110.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków 1 276, 74 zł miesięcznie

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
18 SK.7021.2.83.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
19 OR.2600.1.2020 2020-01-15 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Sp.j. dostawa materiałów biurowych dla UMiG do kwoty 33 000,56 2020-01-15-2020-12-31 zapytanie ofertowe
20 OR.250.1.2019 2020-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie porządku i czystości w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
21 SK.7021.2.91.2019 2019-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 213 zł za 1 godzinę pracy 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
22 OR.2551.72.2019 2019-12-12 Biuro Obsługi Firm "KANON" Jarosław Kowalski kompleksowa usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu UMiG 200 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
23

GPN.6131.1.2020

OR.2151.1.2020

2020-01-10 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 374 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
24 GPN.6131.2.2020 OR.2150.1.2020 2020-01-10 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 187 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
25

GPN.6131.3.2020

OR.2150.2.2020

2020-01-10 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 204 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
26

GPN.6131.4.2020

OR.2150.3.2020

2020-01-10 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 374 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
27

GPN.6131.5.2020

OR.2150.4.2020

2020-01-10 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 119 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
28 OR.1331.1.2020 2020-01-07 Sputnik Software Sp. z o.o. opieka autorska na oprogramowanie 29 446,20 2020-01-07-2022-10-31 zlecenie
29 GPN.6131.10.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" wycinka drzew, zrywka i wyrób drewna w lasach gminnych 64,80 zł za pozyskanie 1 m3 drewna 2020-01-29-2020-02-25 zlecenie
30 GPN.6131.9.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" wycinka drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew oraz wycena pozyskanego drewna 11 988 2020-01-29-2020-02-15 zlecenie
31 SK.7021.2.90.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów, ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 107 910 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie in-house
32 SK.7045.2.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 90 000 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie in-house
33 SK.8141.3.6.2020 OR.2151.6.2020 2020-01-29 Agnieszka Kochanowicz- Staszczak konultacje psychologiczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 60 zł za 1 godzinę pracy 2020-02-18-2020-12-08 zlecenie
34 nr 2.272.2020 2020-01-31 Hubert Czub HCP Consulting opracowanie analizy efektywności kosztowej do wniosku dotacyjnego 3 690 2020-01-31-2020-02-04 zlecenie
35 SK.6140.5.2020 2020-02-04 Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Ryszard Józefacki świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2020 r. ceny jednostkowe 2020-02-04-2020-12-31 oferta cenowa
36 GPN.6131.10.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka i wyrób oraz zrywka 200 sztuk żerdzi w lesie gminnym w obrębie Tarnowska Wola 6,48 zł za wycinkę i wyrób oraz zrywkę 1 sztuki żerdzi 2020-01-29-2020-02-25 zlecenie
37 RI.7013.8.1.2020 2020-02-12 Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura opracowanie kosztorysu na I etap zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Świetlicy wiejskiej 738 2020-02-12-2020-02-28 zlecenie
38 SK.8141.3.7.2020 2020-02-05 Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży 1 800 2020-02-10-2020-02-15  
39 SK.8141.3.8.2020 2020-02-05 Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży 750 2020-02-10-2020-02-15  
40 RI.7013.4.1.2020 2020-01-21 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 300 2020-01-21-2020-02-05 oferta
41 RI.7013.7.1.2020 2020-02-05 PGKiM Sp. z o.o. przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli 34 513,80 2020-02-05-2020-03-31 oferta
42 SK.7021.2.4.2020 OR.2151.1.1.2020 2020-02-07 Piotr Boroń wykonanie kosztorysu inwestorskiego  na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola" 300 2020-02-07-2020-02-14 zlecenie
43 SK.7021.2.93.2019 2019-12-30 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 98 zł za jedną godzinę pracy 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
44 RL.272.3.2020 2020-02-10 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt. "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Alfredówka" 300 2020-02-10-2020-03-06 zlecenie
45 GPN.6720.2.2020 2020-01-13 Jacek Morawski opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Chmielowie 1 000 2020-01-13-2020-01-23 dzieło
46 SK.8141.3.10.2020 2020-02-10 SWIMSTONE Sp. z o.o. wynajem nawodnego toru przeszkód 2 952 2020-02-12 oferta
47

SK.8141.3.2.2020

OR.2151.2.2020

2020-01-22 Ewa Siwczuk- Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
48

SK.8141.3.3.2020

OR.2151.3.2020

2020-01-22 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
49

SK.8141.3.4.2020

OR.2151.4.2020

2020-01-22 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
50

SK.8141.3.5.2020

OR.2151.5.2020

2020-01-21 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prwidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 540 2020-01-21-2020-12-29 zlecenie
51 SK.8141.3.9.2020 2020-02-17 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-02-17-2020-12-17 zlecenie
52 GPN.6720.2.2020 2020-01-23 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do MPZG na terenie strefy w Chmielowie 1 000 2020-01-13-2020-01-23 dzieło
53 SK.6140.7.2020 2020-02-12 Gabinet Wet. "ESKULAP" Nowa Sarzyna transport i odławianie bezpańskich psów 2 500 za jedno miejsce 2020-02-12-2020-12-31 zlecenie
54 GPN,6131.7.2020 2020-02-04 Mechanika Wdowiak Łukasz wycinka drzew 350 2020-02-04-2020-02-29 zlecenie
55 RI.7011.3.1.2020 2020-02-04 Firma Handlowo-Usługowa "WG Konstrukcje" wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy budynku OSP w Jadachach 5 290 2020-02-04-2020-05-04 wybór oferty
56 Nr 272.4.2020 2020-02-26 Ekspert s.c. wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne" 12 300 2020-02-26-2020-04-30 zlecenie
57 SK.7221.2.2020 2020-02-17 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 6 642 2020-02-17-2020-04-30 zlecenie
58 OR.2600.2.2020 2020-02-07 DRUK-PUNKT Dariusz Propola zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2020 roku 17 523,86 2020-02-07-2020-12-31 zapytanie ofertowe
59 nr 45/01/2020 2020-01-02 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. asysta technicza oprogramowania 2036,88 2020-01-01-2020-07-31 zlecenie
60 OR.2403.25.2020 2020-03-02 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. usługa doradztwa podatkowego 14 1450 2020-03-02-2020-06-03 oferta
61 SK.7223.3.2020 2020-02-19 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. Sp. K. dostawa znaków drogowych i słupków 6 863,40 2020-02-19-2020-03-06 oferta
62 RI.7011.5.1.2020 2020-02-25 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera 3 000 2020-02-25-2020-04-15 oferta
63 RI.7011.6.1.2020 2020-02-26 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ulicy Wojska Polskiego 25 000 2020-02-26-2020-10-29 oferta
64 RI.7011.7.1.2020 2020-02-26 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Anieli Krzywoń 29 000 2020-02-26-2020-10-29 oferta
65 GPN.6870.11.2020 2020-03-02 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonych w obrębie Nowa Dęba 5 658 2020-03-02-2020-05-31 zlecenie
66 GPN.6847.1.2020 2020-02-24 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Olbrycht-Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 900 2020-02-24-2020-03-31 zlecenie
67 GPN.6624.9.2020 2020-03-12 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Olbrycht-Grębowiec wykonanie opracowania geodezyjnego 2 500 2020-03-12-2020-05-31 zlecenie
68 OR.1331.2.2020 2020-01-02 Konrad Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 124 zł za jedną godzinę pracy/ 28,37 za jeden dojazd 2020-01-02-2020-12-31 zapytanie ofertowe
69 RI.7011.8.1.2020 2020-03-16 Pracownia Projektowa "B&W" Wojciech Nanek opracowanie dokumentacji projektowych 35 670 2020-03-16-2020-10-31 wybór wykonawcy
70 UM/00386792/2020 2020-03-18 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne 125 zł miesięcznie 2020-03-18-2022-03-30 zlecenie
71 OR.1331.3.2020 2020-03-27 Marek Kugler "MARKUS radix's software" opieka autorska nad systemami z pakietu Radix do 28 861,34 2020-04-01-2021-03-31 zlecenie
72

GPN.6730.1.16.2020

OR.2151.1.1.2020

2020-03-13 Władysław Gurdak wykonanie projektów decyzji 200 zł za jeden projekt decyzji na czas nieobecności pracownika dzieło
73 GPN.6131.11.2020 2020-03-23 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzew i przerwanie systemów korzeniowych wzdłuż ul. Sucharskiego 14 701,50 2020-03-23-2020-04-09 zlecenie
74 GPN.6131.8.2020 2020-02-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew na działkach stanowiących własność gminy 216 zł za pozyskanie 1 m3 drewna 2020-02-28-2020-02-29 zlecenie
75 GPN.6720.1.2020 2020-01-13 Gabriela Gołuch opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 14 000 2020-01-13-2020-03-20 dzieło
76 GPN.6131.7.2020 2020-03-31 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew na działkach położonych w obrębie Cygany 180 2020-03-31-2020-04-03 zlecenie
77 OR.2510.1.2020 2020-03-02 HLG Sp. z o.o. wykonanie systemu monitoringu dla UMiG 13 776 2020-03-03-2020-04-10 oferta
78 RI.7013.10.1.2020 2020-04-08 Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert Smaroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Remont schodów zewnętrznych, tarasu oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Domu Kultury w Nowej Dębie" 4 500 2020-04-08-2020-08-28 wybór oferty
79 GPN.6733.7.2020 2020-04-01 LC Consulting Łukasz Czyleko wykonanie opinii dot. kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce w obrębie Tarnowska Wola 3 075 2020-04-01-2020-04-17 zlecenie
80 GPN.6131.21.2020 2020-04-21 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzew na działce w obrębie Poręby Dębskie 999 2020-04-21-2020-04-27 zlecenie
81 RL.272.5.2020 2020-04-17 INFOMECH Janusz Mizera dostawa 61 laptopów  w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła 87 779 2020-04-17-2020-04-27 zapytanie ofertowe
82 RI.7013.1.9.2020 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie kosztorysu na remont dróg gminnych 1 200 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
83 RI.7013.51.1.2020. 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wydzielenie I etapu inwestycji "Budowa drogi gminnej- ulica Spacerowa" 1 300 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
84 RI.7013.2.2.2020 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wydzielenie I etapu inwestycji "Budowa drogi gminnej- ulica Drozdowska" 1 300 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
85 RI.7013.10.2.2020 2020-04-28 Tawo-Bis Wojciech Szwarc remont schodów zewnętrznych oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie 250 456,04 2020-04-28-2020-07-27 przetarg nieograniczony
86 RI.7013.11.2.2020 2020-05-05 Bruk Dar Dariusz Skawiński budowa parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie- etap I 95 746,95 2020-05-05-2020-08-03 przetarg nieograniczony
87 RI.7013.11.3.2020 2020-05-11 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie- etap I" 1 537,50 2020-05-11-2020-08-03 zlecenie

 

Data publikacji: 2020-01-13
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2020-05-13
Osoba modyfikująca: Anna Rutkowska