Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2020

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 RL.032.2.2020 2020-01-02 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2020 r." 60 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
2 OR.2600.2.2019 2019-12-20 Garmond Press Sp. z o.o. dostawa prasy codziennej, periodycznej i czasopism w prenumeracie na 2020 rok 7  104,68

2020-01-02

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
3 ID nr 433438/R 2019-12-23 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 122 649,05

2020-01-01

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
4 RL.032.3.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Ludowy Zespół SPortowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2020r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
5 RL.032.6.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwoju sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2020r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
6 RL.032.1.2020 2020-01-02 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2020 r." 278 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
7 RL. 032.5.2020 2020-01-02 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2020 r." 33 000

2020-01-02

-2020-12-31

konkurs
8 RL.032.4.2020 2020-01-02 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2020 r." 33 000

2020-01-02

-2020-11-30

konkurs
9 Nr 1/272/2020 2020-01-21 Land Art. Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt: "Rozbudowa placu zabaw Nad Zalewem w Nowej Dębie" 3 450

2020-01-21

-2020-02-21

zlecenie
10 SK.8141.3.1.2020 2020-01-15 Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli realizacja zadania pt. "Zimowisko Harcerskie "Śladami harcerstwa polskiego" dla dzieci i młodzieży 3 000

2020-01-20

-2020-01-25

 
11 GPN.6812.1.2020 2020-01-21 Ekonieruchomości Kancelaria Obsługi Nieruchomości Robert Tomczyk wykonanie operatów szacunkowych w 2020 roku, obejmujących mienie komunalne gminy 34 300

2020-01-21

-2020-12-31

zapytanie ofertowe
12

OR.2150.82.2019

SK.7021.2.94.2019

2019-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie
13

OR.2150.81.2019

SK.7021.2.95.2019

2019-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie
14

OR.2150.70.2019

SK.7021.2.97.2019

2019-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-30

zlecenie
15 OR.2151.71.2019 SK.7021.2.96.2019 2019-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 74 zł za 1 godzinę pracy

2020-01-01

-2020-12-30

zlecenie
16 SK.7021.3.1.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 320 000

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
17 SK.6140.110.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków 1 276, 74 zł miesięcznie

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
18 SK.7021.2.83.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe

2020-01-01

-2020-12-31

zlecenie in-house
19 OR.2600.1.2020 2020-01-15 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Sp.j. dostawa materiałów biurowych dla UMiG do kwoty 33 000,56 2020-01-15-2020-12-31 zapytanie ofertowe
20 OR.250.1.2019 2020-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie porządku i czystości w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
21 SK.7021.2.91.2019 2019-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 213 zł za 1 godzinę pracy 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
22 OR.2551.72.2019 2019-12-12 Biuro Obsługi Firm "KANON" Jarosław Kowalski kompleksowa usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu UMiG 200 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
23

GPN.6131.1.2020

OR.2151.1.2020

2020-01-10 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 374 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
24 GPN.6131.2.2020 OR.2150.1.2020 2020-01-10 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 187 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
25

GPN.6131.3.2020

OR.2150.2.2020

2020-01-10 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 204 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
26

GPN.6131.4.2020

OR.2150.3.2020

2020-01-10 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 374 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
27

GPN.6131.5.2020

OR.2150.4.2020

2020-01-10 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 119 zł miesięcznie 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
28 OR.1331.1.2020 2020-01-07 Sputnik Software Sp. z o.o. opieka autorska na oprogramowanie 29 446,20 2020-01-07-2022-10-31 zlecenie
29 GPN.6131.10.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" wycinka drzew, zrywka i wyrób drewna w lasach gminnych 64,80 zł za pozyskanie 1 m3 drewna 2020-01-29-2020-02-25 zlecenie
30 GPN.6131.9.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" wycinka drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew oraz wycena pozyskanego drewna 11 988 2020-01-29-2020-02-15 zlecenie
31 SK.7021.2.90.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów, ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 107 910 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie in-house
32 SK.7045.2.2019 2019-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 90 000 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie in-house
33 SK.8141.3.6.2020 OR.2151.6.2020 2020-01-29 Agnieszka Kochanowicz- Staszczak konultacje psychologiczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 60 zł za 1 godzinę pracy 2020-02-18-2020-12-08 zlecenie
34 nr 2.272.2020 2020-01-31 Hubert Czub HCP Consulting opracowanie analizy efektywności kosztowej do wniosku dotacyjnego 3 690 2020-01-31-2020-02-04 zlecenie
35 SK.6140.5.2020 2020-02-04 Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Ryszard Józefacki świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2020 r. ceny jednostkowe 2020-02-04-2020-12-31 oferta cenowa
36 GPN.6131.10.2020 2020-01-29 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka i wyrób oraz zrywka 200 sztuk żerdzi w lesie gminnym w obrębie Tarnowska Wola 6,48 zł za wycinkę i wyrób oraz zrywkę 1 sztuki żerdzi 2020-01-29-2020-02-25 zlecenie
37 RI.7013.8.1.2020 2020-02-12 Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura opracowanie kosztorysu na I etap zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Świetlicy wiejskiej 738 2020-02-12-2020-02-28 zlecenie
38 SK.8141.3.7.2020 2020-02-05 Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży 1 800 2020-02-10-2020-02-15  
39 SK.8141.3.8.2020 2020-02-05 Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży 750 2020-02-10-2020-02-15  
40 RI.7013.4.1.2020 2020-01-21 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 300 2020-01-21-2020-02-05 oferta
41 RI.7013.7.1.2020 2020-02-05 PGKiM Sp. z o.o. przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli 34 513,80 2020-02-05-2020-03-31 oferta
42 SK.7021.2.4.2020 OR.2151.1.1.2020 2020-02-07 Piotr Boroń wykonanie kosztorysu inwestorskiego  na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola" 300 2020-02-07-2020-02-14 zlecenie
43 SK.7021.2.93.2019 2019-12-30 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 98 zł za jedną godzinę pracy 2020-01-01-2020-12-31 zlecenie
44 RL.272.3.2020 2020-02-10 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt. "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Alfredówka" 300 2020-02-10-2020-03-06 zlecenie
45 GPN.6720.2.2020 2020-01-13 Jacek Morawski opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Chmielowie 1 000 2020-01-13-2020-01-23 dzieło
46 SK.8141.3.10.2020 2020-02-10 SWIMSTONE Sp. z o.o. wynajem nawodnego toru przeszkód 2 952 2020-02-12 oferta
47

SK.8141.3.2.2020

OR.2151.2.2020

2020-01-22 Ewa Siwczuk- Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
48

SK.8141.3.3.2020

OR.2151.3.2020

2020-01-22 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
49

SK.8141.3.4.2020

OR.2151.4.2020

2020-01-22 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-01-27-2020-12-17 zlecenie
50

SK.8141.3.5.2020

OR.2151.5.2020

2020-01-21 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prwidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 540 2020-01-21-2020-12-29 zlecenie
51 SK.8141.3.9.2020 2020-02-17 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2020-02-17-2020-12-17 zlecenie
52 GPN.6720.2.2020 2020-01-23 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do MPZG na terenie strefy w Chmielowie 1 000 2020-01-13-2020-01-23 dzieło
53 SK.6140.7.2020 2020-02-12 Gabinet Wet. "ESKULAP" Nowa Sarzyna transport i odławianie bezpańskich psów 2 500 za jedno miejsce 2020-02-12-2020-12-31 zlecenie
54 GPN,6131.7.2020 2020-02-04 Mechanika Wdowiak Łukasz wycinka drzew 350 2020-02-04-2020-02-29 zlecenie
55 RI.7011.3.1.2020 2020-02-04 Firma Handlowo-Usługowa "WG Konstrukcje" wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy budynku OSP w Jadachach 5 290 2020-02-04-2020-05-04 wybór oferty
56 Nr 272.4.2020 2020-02-26 Ekspert s.c. wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne" 12 300 2020-02-26-2020-04-30 zlecenie
57 SK.7221.2.2020 2020-02-17 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 6 642 2020-02-17-2020-04-30 zlecenie
58 OR.2600.2.2020 2020-02-07 DRUK-PUNKT Dariusz Propola zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2020 roku 17 523,86 2020-02-07-2020-12-31 zapytanie ofertowe
59 nr 45/01/2020 2020-01-02 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. asysta technicza oprogramowania 2036,88 2020-01-01-2020-07-31 zlecenie
60 OR.2403.25.2020 2020-03-02 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. usługa doradztwa podatkowego 14 1450 2020-03-02-2020-06-03 oferta
61 SK.7223.3.2020 2020-02-19 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. Sp. K. dostawa znaków drogowych i słupków 6 863,40 2020-02-19-2020-03-06 oferta
62 RI.7011.5.1.2020 2020-02-25 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera 3 000 2020-02-25-2020-04-15 oferta
63 RI.7011.6.1.2020 2020-02-26 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ulicy Wojska Polskiego 25 000 2020-02-26-2020-10-29 oferta
64 RI.7011.7.1.2020 2020-02-26 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Anieli Krzywoń 29 000 2020-02-26-2020-10-29 oferta
65 GPN.6870.11.2020 2020-03-02 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonych w obrębie Nowa Dęba 5 658 2020-03-02-2020-05-31 zlecenie
66 GPN.6847.1.2020 2020-02-24 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Olbrycht-Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 900 2020-02-24-2020-03-31 zlecenie
67 GPN.6624.9.2020 2020-03-12 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Olbrycht-Grębowiec wykonanie opracowania geodezyjnego 2 500 2020-03-12-2020-05-31 zlecenie
68 OR.1331.2.2020 2020-01-02 Konrad Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 124 zł za jedną godzinę pracy/ 28,37 za jeden dojazd 2020-01-02-2020-12-31 zapytanie ofertowe
69 RI.7011.8.1.2020 2020-03-16 Pracownia Projektowa "B&W" Wojciech Nanek opracowanie dokumentacji projektowych 35 670 2020-03-16-2020-10-31 wybór wykonawcy
70 UM/00386792/2020 2020-03-18 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne 125 zł miesięcznie 2020-03-18-2022-03-30 zlecenie
71 OR.1331.3.2020 2020-03-27 Marek Kugler "MARKUS radix's software" opieka autorska nad systemami z pakietu Radix do 28 861,34 2020-04-01-2021-03-31 zlecenie
72

GPN.6730.1.16.2020

OR.2151.1.1.2020

2020-03-13 Władysław Gurdak wykonanie projektów decyzji 200 zł za jeden projekt decyzji na czas nieobecności pracownika dzieło
73 GPN.6131.11.2020 2020-03-23 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzew i przerwanie systemów korzeniowych wzdłuż ul. Sucharskiego 14 701,50 2020-03-23-2020-04-09 zlecenie
74 GPN.6131.8.2020 2020-02-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew na działkach stanowiących własność gminy 216 zł za pozyskanie 1 m3 drewna 2020-02-28-2020-02-29 zlecenie
75 GPN.6720.1.2020 2020-01-13 Gabriela Gołuch opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 14 000 2020-01-13-2020-03-20 dzieło
76 GPN.6131.7.2020 2020-03-31 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew na działkach położonych w obrębie Cygany 180 2020-03-31-2020-04-03 zlecenie
77 OR.2510.1.2020 2020-03-02 HLG Sp. z o.o. wykonanie systemu monitoringu dla UMiG 13 776 2020-03-03-2020-04-10 oferta
78 RI.7013.10.1.2020 2020-04-08 Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert Smaroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Remont schodów zewnętrznych, tarasu oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Domu Kultury w Nowej Dębie" 4 500 2020-04-08-2020-08-28 wybór oferty
79 GPN.6733.7.2020 2020-04-01 LC Consulting Łukasz Czyleko wykonanie opinii dot. kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce w obrębie Tarnowska Wola 3 075 2020-04-01-2020-04-17 zlecenie
80 GPN.6131.21.2020 2020-04-21 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzew na działce w obrębie Poręby Dębskie 999 2020-04-21-2020-04-27 zlecenie
81 RL.272.5.2020 2020-04-17 INFOMECH Janusz Mizera dostawa 61 laptopów  w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła 87 779 2020-04-17-2020-04-27 zapytanie ofertowe
82 RI.7013.1.9.2020 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie kosztorysu na remont dróg gminnych 1 200 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
83 RI.7013.51.1.2020. 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wydzielenie I etapu inwestycji "Budowa drogi gminnej- ulica Spacerowa" 1 300 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
84 RI.7013.2.2.2020 2020-04-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wydzielenie I etapu inwestycji "Budowa drogi gminnej- ulica Drozdowska" 1 300 2020-04-08-2020-04-30 zlecenie
85 RI.7013.10.2.2020 2020-04-28 Tawo-Bis Wojciech Szwarc remont schodów zewnętrznych oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie 250 456,04 2020-04-28-2020-07-27 przetarg nieograniczony
86 RI.7013.11.2.2020 2020-05-05 Bruk Dar Dariusz Skawiński budowa parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie- etap I 95 746,95 2020-05-05-2020-08-03 przetarg nieograniczony
87 RI.7013.11.3.2020 2020-05-11 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie- etap I" 1 537,50 2020-05-11-2020-08-03 zlecenie
88 SK.7021.2.22.2020 2020-05-12 PGKiM Sp. z o.o. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 172,20 zł za 1m2 wyremontowanej powierzchni 2020-05-12-2020-06-30 zlecenie in-house
89 RI.7013.19.2020 2020-04-03 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przyłącza energii elektrycznej do wiaty na sprzet pływający przy ul. Spacerowej 5 535 2020-04-03-2020-05-29 wybór wykonawcy
90 RL.272.7.2020 2020-05-25 INFOMECH Janusz Mizera dostawa i zakup sprzętu komputerowego 73 600 2020-05-25-2020-06-05 zapytanie ofertowe
91 RI.7013.4.3.2020 2020-05-27 Poldim-Bud Sp. z o.o. przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Kwiatkowskiego- etap I 86 000 2020-05-27-2020-08-25 zapytanie ofertowe
92 SK.7221.3.2020 2020-05-18 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej- ul. Strefowa w Chmielowie i drodze gminnej nr 100 374 R- ul. Leśna w Nowej Dębie 2 900 2020-05-18-2020-08-01 oferta
93 SK.7021.2.24.2020 2020-05-20 Zakład Usługowo-Produkcyjny FRASTAN Stanisław Wrucha załadunek i przewiezienie destruktu oraz rozplantowanie go na ulicy Działowej w Nowej Dębie 2 000 2020-05-20-2020-05-25 zlecenie
94 GKS.7021.8.7.2020 2020-05-21 Zakład Usługowo- Produkcyjny FRASTAN Stanisław Wrucha wykonanie remontu fragmentu chodnika przy budynku Kościuszki 8 w Nowej Dębie 10 024,50 2020-05-21-2020-07-20 zlecenie
95 SK.7021.7.3.2020 2020-05-21 P.P.H.U. "MAXDROGI" Dawid Rakoczy wykonanie pomiarów odległości widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz  przejściach dla pieszych 2 706 2020-05-21-2020-10-15 zlecenie
96 SK.7021.6.41.2020 2020-06-18 PPHU "KOMINEX" Janusz Ziętek remont i adaptacja na potrzeby Klubu Seniora lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 1 w Nowej Dębie 61 125 2020-06-18-2020-09-30 zapytanie ofertowe
97 RI.7013.17.2.2020 2020-06-23 PBI Infrastruktura S.A. rozbudowa dróg zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park Wisłosan- podstrefa Nowa Dęba 1 157 743,57 2020-06-23-2020-10-21 przetarg nieograniczony
98 RI.7011.13.1.2020 2020-06-22 "Pan inżynier" Sp. z o.o. opracowanie koncepcji skomunikowania ulicy Szkolnej i ulicy Krasickiego w Nowej Dębie 2 460 2020-06-22-2020-07-15 wybór oferty
99 RI.7013.17.1.2020 2020-06-22 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan- podstrefa Nowa Dęba" 17 000 2020-06-22-2020-10-21 zlecenie
100 RI.3050.5.1.2020 2020-06-18 AVIS Ekologiczne Place Zabaw dostawa i montaż urządzeń zabawowych 7 380 2020-06-18-2020-09-18 zlecenie
101

SK.8141.3.14.2020

OR.2150.10.2020

2020-06-30 Dawid Korona prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 80 zł za 1 sesję treningową 2020-07-01-2020-10-31 zlecenie
102

SK.8141.3.11.2020

OR.2151.21.2020

2020-06-30 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 80 zł za 1 sesję treningową 2020-07-01-2020-10-31 zlecenie
103

SK.8141.3.12.2020

OR.2151.22.2020

2020-06-30 Jakub Koczot prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 80 zł za 1 sesję treningową 2020-07-01-2020-10-31 zlecenie
104

SK.8141.3.13.2020

OR.2151.23.2020

2020-06-30 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 80 zł za 1 sesję treningową 2020-07-01-2020-10-31 zlecenie
105 RI.7013.20.2.2020 2020-07-07 Zakład Instalacji Wod-Kan. C.O. i Gaz Jacek Wójcik przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chmielowie 170 291,47 2020-07-07-2020-08-21 przetarg nieograniczony
106 OR.2150.11.2020 2020-06-16 Marek Powrózek obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
107 OR.2150.12.2020 2020-06-16 Piotr Naskręt obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
108 OR.2150.13.2020 2020-06-16 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
109 OR.2150.14.2020 2020-06-16 Agnieszka Joanna Kwaśnik obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
110 OR.2150.15.2020 2020-06-16 Marcin Dominik Furtak obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
111 OR.2150.16.2020 2020-06-16 Maria Joanna Siudem obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Nowej Dębie 400 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
112 OR.2150.17.2020 2020-06-16 Wojciech Zdzisław Trzeciak obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Nowej Dębie 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
113 OR.2150.18.2020 2020-06-16 Joanna Agnieszka Szpala obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Alfredówce 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
114 OR.2150.19.2020 2020-06-16 Mieczysław Nalepa obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Chmielowie 400 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
115 OR.2150.20.2020 2020-06-16 Alicja Monika Rydzik obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Cyganach 400 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
116 OR.2150.21.2020 2020-06-16 Beata Węglińska obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Jadachach 400 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
117 OR.2150.22.2020 2020-06-16 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Rozalinie 400 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
118 OR.2150.23.2020 2020-06-16 Anna Brzuszek obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 350 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
119 OR.2150.24.2020 2020-06-16 Magdalena Skura obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Nowej Dębie 320 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
120 OR.2150.25.2020 2020-06-16 Kinga Helena Piórek obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Nowej Dębie 270 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
121 OR.2150.26.2020 2020-06-16 Monika Prucnal obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Nowej Dębie 270 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
122 OR.2150.27.2020 2020-06-16 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna OKW Nr 17 w Nowej Dębie 270 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
123 OR.2150.28.2020 2020-06-16 Monika Kozak obsługa informatyczna OKW Nr 18 w Chmielowie 320 2020-06-17-2020-06-28 zlecenie
124 OR.2150.30.2020 2020-06-16 Ryszard Rzemień sporządzenie spisu wyborców oraz jego aktualizacja 1 200 2020-06-16-2020-06-27 zlecenie
125 OR.2150.31.2020 2020-06-16 Monika Kozak sporządzenie spisu wyborców oraz jego aktualizacja 1 200 2020-06-16-2020-06-27 zlecenie
126 OR.2150.32.2020 2020-06-16 Dorota Puzio sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacja 1 200 2020-06-16-2020-06-27 zlecenie
127 GPN.6722.1.2020 2020-07-08 Instytut Rozwoju Miast i Regionów wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej 37 884 2020-07-08-2021-12-01 przetarg nieograniczony
128 OR.2151.32.2020 2020-06-25 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
129 OR.2150.34.2020 2020-06-25 Barbara Gołąbek przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
130 OR.2151.31.2020 2020-06-25 Halina Bańska przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
131 OR.2151.30.2020 2020-06-25 Wiesława Brzuszek przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
132 OR.2151.24.2020 2020-06-25 Andrzej Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
133 OR.2151.25.2020 2020-06-25 Krystyna Róg przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
134 OR.2151.26.2020 2020-06-25 Marek Taraszka przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Nowej Dębie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
135 OR.2151.27.2020 2020-06-25 Lidia Kępa przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
136 OR.2150.35.2020 2020-06-25 Helena Gurdak-Olszowy przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
137 OR.2151.34.2020 2020-06-25 Maria Tutka przygotowanie lokalu OKW Nr 11 w Jadachach 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
138 OR.2151.28.2020 2020-06-25 Małgorzata Guściora przygotowanie lokalu OKW Nr 12 w Rozalinie 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
139 OR.2151.29.2020 2020-06-25 Elżbieta Majcher przygotowanie lokalu OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
140 OR.2150.60.2020 2020-07-07 Marek Powrózek obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
141 OR.2150.61.2020 2020-07-07 Piotr Naskręt obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
142 OR.2150.62.2020 2020-07-07 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
143 OR.2150.63.2020 2020-07-07 Agnieszka Joanna Kwaśnik obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
144 OR.2150.64.2020 2020-07-07 Marcin Dominik Furtak obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
145 OR.2150.65.2020 2020-07-07 Maria Joanna Siudem obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Nowej Dębie 400 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
146 OR.2150.66.2020 2020-07-07 Wojciech Zdzisław Trzeciak obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Nowej Dębie 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
147 OR.2150.67.2020 2020-07-07 Joanna Agnieszka Szpala obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Alfredówce 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
148 OR.2150.68.2020 2020-07-07 Mieczysław Nalepa obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Chmielowie 400 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
149 OR.2150.69.2020 2020-07-07 Alicja Monika Rydzik obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Cyganach 400 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
150 OR.2150.70.2020 2020-07-07 Beata Węglińska obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Jadachach 400 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
151 OR.2150.71.2020 2020-07-07 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Rozalinie 400 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
152 OR.2150.72.2020 2020-07-07 Anna Brzuszek obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 350 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
153 OR.2150.73.2020 2020-07-07 Magdalena Skura obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Nowej Dębie 320 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
154 OR.2150.74.2020 2020-07-07 Kinga Helena Piórek obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Nowej Dębie 270 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
155 OR.2150.75.2020 2020-07-07 Monika Prucnal obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Nowej Dębie 270 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
156 OR.2150.76.2020 2020-07-07 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna OKW Nr 17 w Nowej Dębie 270 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
157 OR.2150.59.2020 2020-07-07 Monika Kozak obsługa informatyczna OKW Nr 18 w Chmielowie 320 2020-07-08-2020-07-12 zlecenie
158 OR.2150.77.2020 2020-07-07 Monika Kozak sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacja 800 2020-07-07-2020-07-11 zlecenie
159 OR.2150.78.2020 2020-07-07 Dorota Puzio sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacja 800 2020-07-07-2020-07-11 zlecenie
160 OR.2150.79.2020 2020-07-07 Ryszard Rzemień sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacja 800 2020-07-07-2020-07-11 zlecenie
161 OR.2151.35.2020 2020-07-10 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
162 OR.2150.34.2020 2020-07-10 Barbara Gołąbek przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
163 OR.2151.40.2020 2020-07-10 Szymon Suska przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
164 OR.2151.36.2020 2020-07-10 Wiesława Brzuszek przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
165 OR.2151.39.2020 2020-07-10 Andrzej Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
166 OR.2151.38.2020 2020-07-10 Krystyna Róg przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
167 OR.2151.43.2020 2020-07-10 Marek Taraszka przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Nowej Dębie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
168 OR.2151.37.2020 2020-07-10 Lidia Kępa przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
169 OR.2150.2020 2020-07-10 Helena Gurdak-Olszowy przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
170 OR.2151.41.2020 2020-07-10 Maria Tutka przygotowanie lokalu OKW Nr 11 w Jadachach 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
171 OR.2151.45.2020 2020-07-10 Małgorzata Guściora przygotowanie lokalu OKW Nr 12 w Rozalinie 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
172 OR.2151.44.2020 2020-07-10 Elżbieta Majcher przygotowanie lokalu OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
173 OR.2151.33.2020 2020-06-25 Teresa Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Cyganach 400 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
174 OR.2151.42.2020 2020-07-10 Teresa Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Cyganach 400 2020-07-10-2020-07-13 zlecenie
175 OR.2150.56.2020 2020-06-08 Teresa Pabian wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-06-08-2020-06-29 zlecenie
176 OR.2150.46.2020 2020-06-05 Elżbieta Goclan wykonywanie czynności w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4 000 2020-06-05-2020-06-30 zlecenie
177 OR.2150.54.2020 2020-06-05 Dorota Kosiorowska wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-06-05-2020-06-23 zlecenie
178 OR.2150.55.2020 2020-06-08 Kinga Helena Piórek wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-06-08-2020-06-29 zlecenie
179 OR.2150.50.2020 2020-06-05 Krystyna Konefał wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-06-05-2020-06-10 zlecenie
180 OR.2150.58.2020 2020-06-26 Adam Bogdan Lewandowski wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 500 2020-06-26-2020-06-29 zlecenie
181 OR.2150.49.2020 2020-06-22 Bogusława Józefa Ślęzak wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 400 2020-06-22-2020-07-08 zlecenie
182 OR.2150.48.2020 2020-06-08 Magdalena Skura wykonywanie zadań w zwiazku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 500 2020-06-08-2020-06-30 zlecenie
183 OR.2150.57.2020 2020-06-08 Joanna Szpala wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-06-08-2020-06-29 zlecenie
184 OR.2150.47.2020 2020-06-05 Jerzy Nowak wykonywanie zadań w zwiazku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 500 2020-06-05-2020-06-29 zlecenie
185 OR.2150.52.2020 2020-06-08 Anna Patrycja Rutkowska wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 800 2020-06-08-2020-06-26 zlecenie
186 GPN.6131.16.2020 2020-07-06 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym 172,20 2020-07-06-2020-07-10 zlecenie
187 GPN.6331.6.2020 2020-07-06 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu dofinansowanie zadania pn."Konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 3 w Jadachach 4 573,90 2020-07-06-2020-08-28 dotacja
188 GPN.6331.5.2020 2020-07-06 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu dofinansowanie do zadania pn."Konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 6 oraz remont 8 przepustów w Rozalinie" 10 424,77 2020-07-06-2020-08-28 dotacja
189 RI.7013.21.1.2020 2020-07-01 Bruk Dar Dariusz Skawiński remont parkingu na działkach ewidencyjnych  nr: 130/11 i 129/18 w Nowej Dębie 14 598,19 2020-07-01-2020-07-20 oferta
190 OR.2150.53.2020 2020-06-08 Danuta Załęska wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 400 2020-06-08-2020-07-08 zlecenie
191 OR.2150.86.2020 2020-07-02 Adam Bogdan Lewandowski wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 500 2020-07-02-2020-07-13 zlecenie
192 OR.2150.83.2020 2020-07-02 Bogusława Józefa Ślęzak wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 2020-07-02-2020-07-24 zlecenie
193 OR.2150.85.2020 2020-07-02 Henryk Buras wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 500 2020-07-02-2020-07-13 zlecenie
194 OR.2150.80.2020 2020-07-02 Jadwiga Elżbieta Goclan wykonywanie zadań w zwiazku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 000 2020-07-02-2020-07-13 zlecenie
195 OR.2150.81.2020 2020-07-02 Magdalena Skura wykonywanie zadań w zwiazku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 400 2020-07-02-2020-07-24 zlecenie
196 OR.2150.82.2020 2020-07-02 Jerzy Nowak wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 500 2020-07-02-2020-07-13 zlecenie
197 OR.2150.84.2020 2020-07-02 Danuta Załęska wykonywanie zadań w zwiazku z wyborami Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej 300 2020-07-02-2020-07-17 zlecenie
198 OR.2050.85.2020 2020-07-02 Stanisław Wójtowicz wykonywanie prac budowlanych w budynku OSP Dęba 1 750 2020-07-02-2020-07-15 zlecenie
199 RI.7013.20.1.2020 2020-07-07 Radosław Musiał przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chmielowie na potrzeby przedszkola 3 936 2020-07-07-2020-07-31 zlecenie
200 SK.7021.2.33.2020 2020-07-06 Lucjan Paterek remont przepustu rz. Mokrzyszówka w Chmielowie 8 729,48 2020-07-06-2020-07-17 zlecenie
201 GPN.6830.1.2020 2020-07-15 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek 2 600 2020-07-15-2020-10-15 zlecenie
202 OR.2150.87.2020 2020-07-02 Elżbieta Gil wykonywanie zadań w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 000 2020-07-02-2020-07-13 zlecenie
203 SK.7021.8.9.2020 2020-07-01 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król wykonanie remontu chodnika przyblokowego Jana Pawła II 5 i Krasickiego 2 w Nowej Dębie 25 900 2020-07-01-2020-08-10 zapytanie ofertowe
204 SK.7021.2.41.2020 2020-07-27 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król ułożenie krawężnika drogowego w miejscowości Jadachy 4 305 2020-07-27-2020-07-31 zlecenie
205 SK.70201.2.42.2020 2020-07-30 Firma Usługi Tartaczne Eugeniusz Pasek zakup i przewiezienie drewna z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu ulicy Olszynka w Nowej Dębie 5 047,92 2020-07-30-2020-08-31 zlecenie
206 SK.7021.2.47.2020 2020-08-05 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze zakup 150 ton tłucznia kamiennego i rozścielenie go na drogach na terenie sołectwa Jadachy 10 000 2020-08-05-2020-08-31 zlecenie
207 nr 5/JST/2020 2020-08-17 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu kredyt długoterminowy 8 718 431,00 2020-08-17-2035-12-15 przetarg nieograniczony
208 SO.5540.1.II.2020 2020-08-17 Usługi Budowlane "EDEK" wykonanie docieplenia 2 ścian, skucie odpadająego tynku oraz gruntowanie i malowanie elewacji zewnętrznej remizy OSP Dęba 13 431,60 2020-08-17-2020-09-17 oferta
209 RL.271.18.2020 2020-08-24 InicjatywaLokalna.pl wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o środki w ramach programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu..." 39 000 2020-08-24-2020-09-10 oferta
210 SK.7021.2.49.2020 2020-08-05 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu oraz ścianki czołowej w ciągu drogi, naprawa przepustu na rowie melioracyjnym i odmulenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Cygany 10 525,15 2020-08-05-2020-09-30 zlecenie
211 SK.7021.2.48.2020 2020-08-05 Firma Usługowo-Handlowa DAMKOP Damian Stępień remont drogi Ugory na terenie sołectwa Rozalin 8 000 2020-08-05-2020-10-15 zlecenie
212 SK.7021.2.46.2020 2020-08-12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROFI-BUD Dariusz Perłowski wykonanie prac związanych z utrzymaniem poboczy przy drogach w miejscowości Jadachy i Chmielów 21 720,84 2020-08-12-2020-08-31 zlecone
213 RI.7013.1.11.2020 2020-09-01 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" remont dróg w mieście i gminie wraz z budową ul. Spacerowej- etap I 423 137,61 2020-09-01-2020-10-14 przetarg nieograniczony
214 RI.7013.27.2.2020 2020-09-09 ELRES Sp. z o.o. realizacja zadania pn."Oświetlenie uliczne ul. Borowej w Nowej Dębie-etap I" 62 484 2020-09-09-2020-10-31 przetarg nieograniczony
215 SK.6232.14.23.2020 2020-07-30 Firma Remontowo-Budowlana "RAGAR" wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 25 772,81 2020-07-30-2020-09-30 zapytanie ofertowe
216

OR.2151.1.3.2020

GPN.6730.1.37.2020

2020-09-01 Władysław Gurdak wykonanie projektów decyzji 200 zł za jeden projekt decyzji na czas nieobecności pracownika dzieło
217

OR.2151.47.2020

SK.7021.2.4.2020

2020-09-10 Piotr Boroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola" 2 500 2020-09-10-2020-10-15 zlecenie
218 SK.7021.2.4.2020 2020-09-11 Remet Building Paweł Piekut realizacja prac związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola 127 051,10 2020-09-11-2020-10-15 przetarg nieograniczony
219 RI.7013.23.1.2020 2020-07-20 Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k. wycinka drzew rosnących przy ul. Leśnej 13 068 2020-07-20-2020-08-31 oferta
220 RI.7013.23.4.2020 2020-08-25 Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS SP. z o.o. Sp.k. szacunek brakarski i wycena wartości drewna 300 2020-08-25-2020-09-15 zlecenie
221 RI.7013.4.5.2020 2020-05-27 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie- etap I przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 700 2020-05-27-2020-08-25 oferta
222 RI.7011.15.1.2020 2020-07-20 Pracownia Projektowa B&W Wojciech Nanek opracowanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego wraz z oświetleniem 9 840 2020-07-20-2020-12-31 oferta
223 RI.7013.26.1.2020 2020-09-14 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek wykonanie remontu odwodnienia terenu przy strażnicy OSP w Chmielowie 23 522,41 2020-09-14-2020-10-31 oferta
224 SK.8141.3.15.2020 2020-09-11 Parafia pw. Św. Maksymiliana w Jadachach realizacja zadania pod tytułem: "Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze Scholii Anielskie Grajki" 2 000 2020-07-30-2020-08-02  
225 RI.7013.33.2.2020 2020-09-23 TREEBUD Sp. z o.o. rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP Jadachy- III etap 267 000 2020-09-23-2020-11-16 przetarg nieograniczony
226 GPN.6831.16.2020 2020-09-21 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości 2 214 2020-09-21-2020-10-31 zlecenie
227 RI.7013.25.1.2020 2020-08-28 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król wykonanie prac budowlanych w związku z realizacją inwestycji polegających na budowie chodnika/dojścia do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie 23 296,20 2020-08-28-2020-09-30 oferta
228 RI.7013.31.1.2020 2020-09-21 PGKiM Sp. z o.o. rozbudowa sieci wodociągowej w Tarnowskiej Woli 41 960 2020-09-21-2020-12-15 oferta
229 RI.7013.32.1.2020 2020-09-21 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie odcinka kanalizacji w Chmielowie 17 000 2020-09-21-2020-12-15 oferta
230 SK.7021.1.3.2020 2020-09-16 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie osiedla Broniewskiego 12 164,70 2020-09-16-2020-10-16 oferta
231 SK.7021.2.51.2020 2020-08-12 KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński wykonanie prac związanych z wyrównaniem i zagęszczeniem walcem nawierzchni drogi w miejscowości Cygany 2 706 2020-08-12-2020-09-11 zlecenie
232 SK.8141.3.16.2020 2020-09-14 Nowe Horyzonty Anna Gorczowska usługa szkoleniowa 1 100 2020-09-24 zlecenie
233 GPN.6831.18.2020 2020-09-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości 3 600 2020-09-08-2020-11-15 zlecenie
234 SK.7021.2.63.2020 2020-09-29 Firma Usługowo-Handlowa DAMKOP Damian Stępień dostawa tłucznia kamiennego i rozplantowanie go wraz z profilowaniem nawierzchni na drogach na terenie gminy 51 088,05 2020-09-29-2020-10-30 zapytanie ofertowe
235 GPN.6131.29.2020 2020-09-24 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior pozyskanie drewna z drzewostanu sosnowego zasiedlonego przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym 50,76 za pozyskanie 1 m3 drewna 2020-09-24-2020-10-16 zlecenie
236 GPN.7021.16.2020 2020-09-23 GREEN DEERE Łukasz Płaza wykoszenie terenu działek budowlanych położonych w obrębie Cygany 1 500 2020-09-23-2020-10-02 zlecenie
237 SK.7021.8.27.2020 2020-09-30 Usługi Budowlane Stanisław Zięba fragmentaryczna naprawa pobocza ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie 6 500 2020-09-30-2020-10-20 oferta
238 SK.7021.8.17.2020 2020-09-28 ZUP FRASTAN Stanisław Wrucha remont fragmentu chodnika przy ul. Krasickiego w Nowej Dębie 27 850,89 2020-09-28-2020-11-30 zapytanie ofertowe
239 SK.7021.8.18.2020 2020-09-28 ZUP FRASTAN Stanisław Wrucha remont fragmentu chodnika przy ul. Konopnickiej w Nowej Dębie 29 189,13 2020-09-28-2020-11-30 zapytanie ofertowe
240 RI.7011.19.1.2020 2020-09-24 "Ekspert"s.s. Jadwiga Musiał Radosław Musiał opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany podestu
w wieży oraz montażu balustrad schodowych
w budynku WCK
w Rozalinie
3 300 2020-09-24-2020-10-31 zlecenie
241 SK.7021.6.41(2).2020 2020-10-16 "KOMINEX" Janusz Ziętek realizacja robót dodatkowych związanych z remontem i adaptacją na potrzeby Klubu Seniora lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 1 3 500 2020-10-16-2020-11-30 zlecenie
242 SK.7021.8.22.2020 2020-10-14 Z.U.P. FRASTAN Stanisław Wrucha demontaż pergoli śmietnikowej oraz wybrukowanie terenu terenu pod nową pergolę przy budynku Mickiewicza 4 14 025,08 2020-10-14-2020-11-20 zapytanie ofertowe
243 SK.7021.8.21.2020 2020-10-12 Z.U.P. FRASTAN Stanisław Wrucha demontaż pergoli śmietnikowej oraz wybrukowanie terenu pod nową pergolę przy budynku Al. Zwycięstwa 3- podwórko 14 025,08 2020-10-12-2020-11-20 zapytanie ofertowe
244 SK.7021.8.28.2020 2020-10-13 Piotr Boroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. remont fragmentu chodnika przy ul. Konopnickiej w Nowej Dębie wraz z barierkami ochronnymi 900 2020-10-13-2020-11-30 zlecenie
245 SK.7021.6.56.2020 2020-06-30 "Ekspert" Jadwiga Musiał, Radosław Musiał nadzór inwestorski przy realizacji zadania np. remont i adaptacja na potrzeby Klubu Seniora lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 1 1230 2020-06-30-2020-09-30 zlecenie
246 SK.7021.8.21.2020 2020-09-28 WIRELAND Sp. z o.o. dostawa i montaż osłony śmietnikowej- Al. Zwycięstwa 3 23 055,12 2020-09-28-2020-12-11 oferta
247 SK.7021.8.22.2020 2020-09-28 WIRELAND Sp. z o.o. dostawa i montaż osłony śmietnikowej- Mickiewicza 4 23 055,12 2020-09-28-2020-12-11 oferta
248 SK.7021.1.5.2020 2020-10-23 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie 7 232,40 2020-10-23-2020-10-30 oferta
249 SK.7021.8.22.2020 2020-10-14 Z.U.P. FRASTAN Stanisław Wrucha demontaż pergoli śmietnikowej oraz wybrukowanie terenu pod nową pergolę przy budynku Mickiewicza 4 14 025,08 2020-10-14-2020-11-20 zapytanie ofertowe
250 GPN.6831.21.2020 2020-10-27 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda podział nieruchomości 7 995 2020-10-27-2020-11-16 zlecenie
251 RI.7013.40.2.2020 2020-11-09 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka 18 204 2020-11-09-2020-11-30 przetarg nieograniczony
252 RI7013.39.2.2020 2020-11-09 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia chodnika w Nowej Dębie- ul. Jana Pawła II 53 590 2020-11-09-2020-12-18 przetarg nieograniczony
253 SK.7021.2.76.2020 2020-10-26 REMET BUILDING Paweł Piekut remont nawierzchni drogi Dębska 40 079,55 2020-10-26-2020-11-13 oferta
254 GPN.6721.2.2020 2020-11-09 Damkar Damian Maleszak sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 45 387 2020-11-09-2022-06-30 przetarg nieograniczony
255 SK.7021.8.29.2020 2020-11-06 Piotr Majcher wykonanie prac związanych z remontem/ odnowieniem elementów infrastruktury w Nowej Dębie zniszczonych napisami graffiti 1 500 2020-11-10-2020-11-20 zlecenie
256 SK.7021.8.30.2020 2020-11-12 Usługi Budowlane Stanisław Zięba przygotowanie terenu pod organizację placu składowego przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie w zakresie kruszenia gruzu 60 000 2020-11-12-2020-12-31 zapytanie ofertowe
257 RI.7013.14.3.2020 2020-10-20 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu przebudowa drogi gminnej ul. Hubala w Nowej Dębie polegająca na budowie odwodnienia powierzchniowego i odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem wód do rowu- etap I 169 926,80 2020-10-20-2020-12-16 oferta
258 OR.2151.48.2020 2020-10-19 Joanna Lewicka promocja Gminy Nowa Dęba 2 500 miesięcznie 2020-11-01-2020-12-31 zlecenie
259 GPN.6720.1.2020 2020-11-27 Damkar Damian Maleszak sporządzenie zmiany Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 28 905 2020-11-27-2022-09-30 przetarg nieograniczony
260 SK.7021.1.8.2020 2020-11-24 "EJ MAŃKA" Fabryka Dekoracji Jan Mańka najem dekoracji bożonarodzeniowych 9 810 2020-11-27-2021-02-03 oferta
261 SK.7021.1.9.2020 2020-11-26 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, furtki, ławki z oparciem i koszy na śmieci na terenie osiedla Broniewskiego 9 915,03 2020-11-26-2020-12-15 oferta
262 Aneks do umowy zlecenia OR.2151.42.2017 2020-09-30 adwokat dr Mirosław Kopeć obsługa prawna na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych 5 000 2020-10-01-2024-12-31 zlecenie
263 RI.7013.18.3.2020 2020-12-08 Przedsiębiorstwo Budowlane Nowbud Sp. z o.o. przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 3 996 753,78 2020-12-08-2021-08-31 przetarg nieograniczony
264 RI.7011.20.1.2020 2020-11-26 Firma Handlowo Usługowa "KRESKA"Krzysztof Buczyński opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Chmielów oraz części ul. Sztymberek w Tarnowskiej Woli 14 760 2020-11-26-2020-12-28 wybór oferty
265 OR.2151.49.2020 2020-11-30 Kancelaria Adwokacka- Artur Kosiorowski adwokat sporządzenie opinii prawnej 1 600 2020-11-30-2020-12-02 zlecenie
266 SK.7021.2.85.2020 2020-11-30 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze zakup 25 ton tłucznia kamiennego i rozścielenie go na drodze w miejscowości Jadachy 1 000 2020-11-30-2020-12-15 zlecenie
267 SK.7223.31.2020 2020-12-02 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. Sp. K. dostawa znaków drogowych, słupków ocynkowanych oraz urządzeń BRD 23 606,16 2020-12-02-2020-12-17 oferta
268 SK.7021.2.84.2020 2020-11-25 GISON Sp. z o.o. założenie ewidencji dla dróg gminnych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową 30 000 2020-11-25-2021-02-26 oferta
269 SK.7021.2.83.2020 2020-11-23 Firma Usługowo-Handlowa DAMKOP Damian Stępień dostawa ok. 100 t tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drogach gminnych 7 568,60 2020-11-23-2020-12-15 zlecenie
270 OR.2150.90.2020 2020-11-03 Alicja Józefa Furgał pomoc przy przygotowaniu projektu budżetu miasta i gminy na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy 4 000 2020-11-03-2020-11-15 zlecenie
271 RL.041.14.2020 2020-12-15 Strefa 998.pl Damian, Kamil Halarewicz 8 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Jadachy i OSP Tarnowska Wola 33 406,80 2020-12-15-2020-12-28 oferta
272 SK.8141.3.17.2020 2020-10-01 F.H.U. "APsport" Artur Pawelec sprzedaż, dostawa i montaż piłkochwytu na terenie stadionu sportowego STAL 9 900 2020-10-01-2020-10-30 zlecenie
273 SK.8141.3.18.2020 2020-11-18 FUP Antoni Zieliśki sprzedaż, dostawa i montaż placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych 39 975 2020-11-18-2020-12-15 zlecenie
274 SK.8141.3.19.2020 2020-11-26 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli 8 610 2020-11-26-2020-12-24 zlecenie
275 SK.8141.3.20.2020 2020-11-26 F.H.U. "APsport" Artur Pawelec sprzedaż, dostawa i montaż piłkochwytu na terenie stadionu sportowego STAL 9 900 2020-11-26-2020-12-24 zlecenie
276 SK.8141.3.21.2020 2020-12-21 TESKOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jan Strojek budowa monitoringu wizyjnego na placu zabaw i boisku sportowym przy ul. Kolejowej w Chmielowie 9 680,10 2020-12-21-2020-12-30 zlecenie
277 RI.7011.7.1.2020 2020-08-12 AM Projekt inż. Anna Mianowska opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki w miejscowości Cygany 24 600 2020-08-12-2020-12-15 oferta
278 RI.7011.3.1.2020 2020-08-31 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Strażnicy OSP w os. Dęba 73 800 2020-08-31-2021-12-15 oferta
279 SK.7021.9.9.2020 OR.2150.98.2020 2020-12-30 Barbara Urbaniak utrzymanie porządku i czystości  na terenie przystanków autobusowych w Jadachach 259 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie

 

Data publikacji: 2020-01-13
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2023-01-10
Osoba modyfikująca: Administrator