Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2021

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 FN.2530.2.2020 2020-12-28 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" usługi ubezpieczeniowe 287 577 2021-01-01-2023-12-31 przetarg nieograniczony
2 FN.2530.2.2020 2020-12-28 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" ubezpieczenie komunikacyjne 101 385 2021-01-01-2023-12-31 przetarg nieograniczony
3 SK.6232.153.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych do kwoty 481 766,40 2021-01-01-2021-12-31 przetarg nieograniczony
4

SK.7021.2.93.2020

OR.2150.94.2020

2020-12-29 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 76 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
5

SK.7021.2.94.2020

OR.2150.93.2020

2020-12-29 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 76 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
6 SK.7021.6.106.2020 2020-12-29 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 345 375,24 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
7 SK.7021.2.87.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg dróg i ciągów piweszych na terenie miasta Nowa Dęba ceny jednostkowe 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
8 SK.7021.1.10.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 349 984,80 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
9 SK.6140.16.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie 1 315,04 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
10 OR.2600.1.2020 2020-12-29 DMD s.c. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2021 roku 32 297,34 2021-01-01-2021-12-31 zapytanie ofertowe
11 OR.2600.2.2020 2020-12-22 Garmond Press Sp. z o.o. dostawa prasy do UMiG w 2021 roku 7 931,72 2021-01-01-2021-12-31 zapytanie ofertowe
12 OR.2600.3.2020 2021-01-04 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Sp. J. dostawa materiałów biurowych dla UMiG w 2021 roku 26 813,72 2021-01-01-2021-12-31 zapytanie ofertowe
13 SK.7021.2.91.2020 2020-12-29 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 219 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
14

SK.7021.9.15.2020

OR.2151.53.2020

2020-12-30 Damian Wołosz sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 314,50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
15 SK.7021.9.14.2020 2020-12-30 "Hendex" Liliana Tabor sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 129,50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
16

SK.7021.9.13.2020

OR.2150.95.2020

2020-12-30 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych w Porębach Dębskich 129, 50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
17 SK.7021.9.12.2020 OR.2150.96.2020 2020-12-30 Zofia Kotulska sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 277,50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
18 SK.7021.9.11.2020 OR.2151.54.2020 2020-12-30 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 333 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
19 SK.7021.9.10.2020 OR.2150.97.2020 2020-12-30 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 166,50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
20 SK.7021.9.8.2020 OR.2150.99.2020 2020-12-30 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 240,50 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
21 SK.7021.2.97.2020 OR.2151.52.2020 2020-12-29 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 76 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
22 SK.7021.2.96.2020 OR.2151.51.2020 2020-12-29 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 76 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
23 SK.7021.2.95.2020 OR.2151.50.2020 2020-12-29 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 76 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
24 SK.7021.2.90.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba 111 147,30 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
25 FN.2530.3.2020 2020-12-28 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. usługi ubezpieczeniowe 6 798 2021-01-01-2023-12-31 przetarg nieograniczony
26 RL.272.27.2020 2020-12-29 INFOMECH Janusz Mizera dostawa 6 sztuk laptopów 10 500 2020-12-29-2020-12-31 zlecenie
27 GKS.6232.176.2020 2020-12-31 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 1 336 062 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
28 SK.7021.3.2.2020 2020-12-31 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 360 000 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
29 SK.7045.3.2020 2020-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 90 000 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie in-house
30 RL.032.1.2021 2020-01-14 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2021 r." 278 000 2021-01-14-2021-12-31 konkurs
31 RL.032.2.2021 2020-01-14 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2021 r." 60 000 2021-01-14-2021-12-31 konkurs
32 GPN.6831.1.2021 2021-01-07 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości 2 000 2021-01-07-2021-03-31 zlecenie
33 RL.032.5.2021 2021-01-27 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2021 r." 33 000 2021-01-27-2021-12-31 konkurs
34 OR.2551.2020 2020-12-29 Biuro Obsługi FIrm "KANON" Jarosław Kowalski kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 200 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
35 SK.7021.2.92.2020 2020-12-29 Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 110 zł za jedną godzinę pracy 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
36 RL.032.3.2021 2021-01-29 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tranowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2021r." 33 000 2021-01-29-2021-12-31 konkurs
37 RL.032.4.2021 2021-01-29 Stowarzyszenie Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2021 r." 33 000 2021-01-29-2021-12-31 konkurs
38 RL.032.6.2021 2021-01-29 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2021 r." 33 000 2021-01-29-2021-12-31 konkurs
39 nr 1/2021/Ś 2021-01-14 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wyjątkiem ścieków przemysłowych sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej 18 638,90 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
40 SK.6140.2.2021 2021-01-25 Gabinet Weterynaryjny Eskulap odławianie, transport i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku 2 500 zł za roczne utrzymani e 1 miejsca w schronisku 2021-01-25-2021-12-31 zlecenie
41 SK.6140.1.2021 2021-01-20 Przychodnia Weterynaryjna lek wet. Ryszard Józefacki świadczenie usług weterynaryjnych ceny jednostkowe 2021-01-20-2021-12-31 zlecenie
42 RI.7013.1.12.2021 2021-01-25 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce" 39 000 2021-01-25-2021-11-30 wybór oferty
43 OR.250.1.2020 2020-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1400 zł miesięcznie 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
44 RI.7013.3.8.2020 2021-02-12 Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz Budą Stalowską i Tarnowska Wola oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce 1 516 346,89 2021-02-12-2021-08-20 przetarg nieograniczony
45 RI.7013.3.9.2020 2021-02-12 Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowska Wola oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce- budowa przyłączy do sieci 76 780,55 2021-02-12-2021-11-30 przetarg nieograniczony
46 SK.7221.1.2021 2021-02-12 Zbigniew Kotulski wykonanie projektu stałej organizacji ruchu związanej z lokalizacją przystanków komunikacyjnych i progu zwalniającego na drodze gminnej Nr 109 966R- ul. Metalowca 2 000 2021-02-12-2021-03-10 zlecenie
47 GPN.6131.27.2020 2021-02-18 EKOTON Zieleń i Budownictwo wycinka drzew w obrębie Poręby Dębskie oraz obmiar i wycena pozyskanego drewna 448,28 2021-02-18-2021-02-27 zlecenie
48

SK.8141.3.1.2021

OR.2151.2.2021

2021-01-25 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 540 2021-01-25-2021-12-29 zlecenie
49

SK.8141.3.2.2021

OR.2151.3.2021

2021-01-25 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-02-01-2021-12-16 zlecenie
50

SK.8141.3.3.2021

OR.2151.4.2021

2021-01-25 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-02-01-2021-12-16 zlecenie
51

SK.8141.3.4.2021

OR.2151.5.2021

2021-01-25 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-02-01-2021-12-16 zlecenie
52

SK.8141.3.5.2021

OR.2151.6.2021

2021-01-25 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-02-01-2021-12-16 zlecenie
53 SK.8141.3.10.2021 OR.2151.14.2021 2021-02-11 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna 60 zł za jedną godzinę pracy 2021-02-16-2021-12-11 zlecenie
54

OR.2151.1.1.2021

SK.7021.2.7.2021

2021-02-04 Piotr Boroń wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz domiar w terenie dotyczący zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Chmielów" 800 2021-02-04-2021-02-11 zlecenie
55 OR.2600.1.2021 2021-02-16 Truso Media Sp. z o.o. wykonanie na podstawie zapisów audio napisów do materiałów audiowizualnych 103,32 zł za każde rozpoczete 30 minut nagrania posiedzenia 2021-02-16-2021-12-31 zlecenie
56 GPN.6870.8.2021 2021-03-03 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki wykonanie weryfikacji użytków gruntowych na działkach wykorzystywanych jako drogi położonych w obrębie Poręby Dębskie 2 000 2021-03-03-2021-04-30 zlecenie
57 OR.1331.1.2021 2021-01-04 Kondrat Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 124 zł za 1 godzinę pracy+ 28,37 za jeden dojazd 2021-01-04-2021-12-31 oferta
58 RL.041.4.1.2020/21 2021-03-09 Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka zaprojektowanie, wykonanie i dostawa strojów ludowych 23 449 2021-03-09-2021-04-30 zlecenie
59 SK.8141.3.11.2021 2021-03-04 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu przy Domu Ludowym w miejscowości Rozalin 23 493 2021-03-04-2021-04-30 zlecenie
60.

SK.8141.3.6.2021

OR.2151.7.2021

2021-03-08 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 85 zł za jedną sesję treningową 2021-03-15-2021-10-31 zlecenie
61

SK.8141.3.9.2021

OR.2150.10.2021

2021-03-08 Dawid Korona prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 85 zł za jedną sesję treningową 2021-03-15-2021-10-31 zlecenie
62 GPN.6830.1.2021 2021-03-01 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek 2 600 2021-03-01-2021-06-01 zlecenie
63

SK.8141.3.8.2021

OR.2151.9.2021

2021-03-08 Jakub Koczot prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 85 zł za jedną sesję treningową 2021-03-15-2021-10-31 zlecenie
64

SK.8141.3.7.2021

OR.2151.8.2021

2021-03-08 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 85 zł za jedną sesję treningową 2021-03-15-2021-10-31 zlecenie
65 RI.272.1.2021 2021-03-16 Land  Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt.: Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie 4 500 2021-03-16-2021-04-23 zlecenie
66 RL.041.4.2.2020/21 2021-03-22 VOLONTE Sp. z o.o. dostawa i montaż lustra naściennego w Centrum Kultury w Chmielowie 4 300 2021-03-22-2021-04-06 zlecenie
67 RL.272.2.2021 2021-04-16 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. "Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie" 5 100 2021-04-16-2021-05-31 zlecenie
68 RL.032.9.2021 2021-04-12 Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn."Częściowe wykonanie ogrodzenia ogrodu działkowego" 2 500 2021-04-12-2021-11-30 konkurs
69 RL.032.8.2021 2021-04-12 Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie 25 m.b. chodnika z kostki betonowej na podbudowie wraz z obrzeżami betonowymi na terenie ogrodu R.O.D. "Metalowiec" w Nowej Dębie 5 500 2021-04-12-2021-09-30 konkurs
70 RL.032.7.2021 2021-04-12 Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ogrodu, poprawa odwodnienia" 5 000 2021-04-30-2021-11-30 konkurs
71 RI.7011.4.2.2021 2021-04-27 Adam Szewd opracowanie koncepcji uzbrojenia w wodociąg i kanalizację terenów przy ul. Kwiatkowskiego 10 000 2021-04-27-2021-06-28 oferta
72 RI.7011.1.2.2021 2021-03-08 Zbigniew Kotulski wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Nowej Dębie 44 000 2021-03-08-2021-07-30 zapytanie o cenę
73 RI.7011.4.1.2021 2021-03-08 Zbigniew Kotulski wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego na zadanie pn: "Wykonanie zjazdów publicznych z ul. E. Kwiatkowskiego" 11 500 2021-03-08-2021-05-25 oferta
74 RI.7011.2.1.2021 2021-02-16 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" wykonanie zadania pn: "Projekt renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej od TSSE Nowa Dęba studnia nr S1004 do kolektora głównego 15 375 2021-02-16-2021-04-15 oferta
75 RI.7011.3.1.2021 2021-02-25 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" wykonanie zadania pn. "Projekt techniczny kanalizacji do działek 1039 i 1141 w miejscowości Alfredówka" 5 800 2021-02-25-2021-05-31 oferta
76 SK.8141.3.2021 OR.2151.19.2021 2021-04-23 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu aktywności "U Zybury" 22 zł za jedną godzinę pracy 2021-04-26-2021-06-30 zlecenie
77

SK.8141.3.13.2021

OR.2151.17.2021

2021-04-23 Agnieszka Kwiatkowska prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2021-05-04-2021-06-24 zlecenie
78 SK.8141.3.12.2021 OR.2151.16.2021 2021-04-23 Katarzyna Maciąg prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2021-05-04-2021-06-24 zlecenie
79 SK.8141.3.14.2021 OR.2151.18.2021 2021-04-23 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2021-05-04-2021-06-25 zlecenie
80 SK.8141.4.1.2021 2021-05-05 Nowodębski Klub Abstynenta realizacja zadania publicznego pn. "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Gminy Nowa Dęba" 5 000 2021-05-06-2021-11-30 konkurs
81 SK.7021.1.2.2021 2021-04-23 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż piaskownicy 7 749 2021-04-23-2021-05-14 zlecenie
82 RI.7013.15.1.2021 2021-04-28 "A&R" PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE" Anna Smaroń aktualizacja i podział kosztorysu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli 1 000 2021-04-28-2021-05-07 oferta
83 RL.032.10.2021 2021-05-10 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 10 000 2021-05-10-2021-10-31 konkurs
84 SK.7021.2.27.2021 2021-05-05 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych za 1 m2 wyremontowanej powierzchni przy grubości wbudowanej masy równej 5 cm- 189,40 zł 2021-05-05-2021-07-23 zlecenie in-house
85 RL.041.4.4.2020/21 2021-05-17 AM Medical Services Sp. z o.o. dostawa ścieżki gimnastycznej do Centrum Kultury w Chmielowie 2 799 2021-05-17-2021-05-31 zlecenie
86 SK.7021.7.2.2021 2021-04-28 P.P.H.U. MAXDROGI wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach dla pieszych 19 557 2021-04-28-2021-10-29 oferta
87 SK.8141.3.16.2021 2021-05-14 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych 7 257 2021-05-14-2021-06-18 zlecenie
88 GPN.6131.8.2021 2021-05-12 Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kosior wycinka drzew- obręb Jadachy 1 468,80 2021-05-12-2021-06-02 zlecenie
89 GPN.6131.12.2021 2021-05-13 "Zielony ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzew- obręb Nowa Dęba 4 000 wykonawca odstąpił od zawarcia umowy zlecenie
90 RI.7013.188.1.2021 2021-05-05 ESV Wisłosan Sp. z o.o. przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego zasilającego węzeł cieplny w budynku Kościuszki 110 w Nowej Dębie 8 364 2021-05-05-2021-10-15 oferta
91 RI.7013.4.2.2021 2021-05-25 Usługi Budowlane SERW-BUD Krzysztof Serafin wykonanie zadania pn. "Budowa przytuliska- ogrodzenie" 33 210 2021-05-25-2021-09-17 oferta
92 RI.7013.6.1.2021 2021-03-10 Zbigniew Kotulski wydzielenie II etapu realizacji i wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami na zadania pn. "Parking przy MGOPS Nowa Dęba" oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn."Rozbudowa ulicy Śmiśniewicza w Nowej Dębie" 3 000 2021-03-10-2021-03-17 zlecenie
93 RI.7013.10.1.2021 2021-04-27 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu  "Budowa parkingu po garażach przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie" wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę 29 000 2021-04-27-2021-12-13 zapytanie ofertowe
94 RI.7013.8.1.2021 2021-03-31 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz opracowanie dokumentacji do wniosku na pozwolenie na budowę parkingu przy Hali Targowej 14 700 2021-03-31-2021-09-30 zapytanie ofertowe
95 RI.7013.9.10.2021 2021-05-24 PPE POLAND Sp. z o.o. wykonanie zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie" 59 363,08 2021-05-24-2021-06-21 zapytanie ofertowe
96 RI.7013.5.2.2021 2021-05-25 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "Stabil" wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Skłodowskiej Curie w Nowej Dębie w zakresie wykonania zatok postojowych, przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego" 140 157,24 2021-05-25-2021-08-22 tryb podstawowy bez negocjacji
97 OR.1331.2.2021 2021-05-13 MARCOM Usługi Informatyczne Łukasz Marczak obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX

124 zł za jedną godzinę pracy

28,37 zł za jeden dojazd

2021-05-13-2021-12-31 oferta
98 RI.7013.31.1.2021 2021-04-30 PGKiM Sp. z o.o. wymiana odcinka sieci wodociągowej zasilającej  osiedle "Zimochowy" w Budzie Stalowskiej 20 000 2021-04-30-202108-31 oferta
99 RI.7013.16.1.2021 2021-05-05 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu konserwacja rowu z przebudową istniejących zjazdów przy drodze "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli 44 218,60 2021-05-05-2021-07-15 oferta
100 RI.7011.6.1.2021 2021-03-10 Zbigniew Kotulski wykonanie projektu technicznego dla zadania: "Opracowanie projektu wykonawczego połączenia drogi K-I na terenie TSSE Podstrefa Nowa Dęba z istniejącą drogą zlokalizowaną na działce 161/125 obręb Nowa Dęba" 3 300 2021-03-10-2021-03-25 oferta
101 RI.7011.6.1.2021 2021-05-04 Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura wykonanie zadania pn."Opracowanie projektu budowy budynku szatniowo-sportowego przy boisku LZS w Chmielowie" 25 000 2021-05-04-2021-10-18 oferta
102 RI.7013.11.2.2021 2021-05-17 Usługi Budowlane Stanisław Zięba korytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa odcinka drogi łączącej ul. Szkolną i ul. Krasickiego 15 000 2021-05-17-2021-06-15 zlecenie
103 SK.7223.5.2021 2021-05-18 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAT Sp. z o.o. Sp. K. dostawa znaków drogowych, słupków ocynkowanych oraz urządzeń BRD 8 954,40 2021-05-18-2021-05-31 oferta
104 RL.032.16.2021 2021-05-20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn. "Zawody Rodzinne 2021" 1 000 2021-08-01-2021-10-31 konkurs
105 RL.032.13.2021 2021-05-20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn. "Wędkuj z nami" 2 700 2021-08-01-2021-09-31 konkurs
106 RL.032.12.2021 2021-05-20 Nowodębski Klub Diabetyków realizacja zadania publicznego pn. "Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek" 2 310 2021-06-01-2021-11-30 konkurs
107 RL.041.4.5.2020/21 2021-06-01 AKORD Damian Janas dostawa instrumentów do Centrum Kultury w Chmielowie 10 933 2021-06-01-2021-06-15 zlecenie
108 GPN.6722.1.1.2021 2021-01-14 Adam Pożarycki praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 350 zł za każde posiedzenie komisji 2021-01-14-2022-12-31 zlecenie
109 RL.7013.19.1B.2021 2021-06-07 Altor sp.z o.o. wykonanie zadania pn. "Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ- część III zamówienia" 214 408,83 2021-06-07-2021-10-05 tryb podstawowy bez negocjacji
110 RL.7013.19.1A.2021 2021-06-07 Altor sp. z o.o. wykonanie zadania pn.:"Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN-Podstrefa Nowa Dęba- część II zamówienia" 219 921,50 2021-06-07-2021-10-05 tryb podstawowy bez negocjacji
111 GPN.6831.23.2021 2021-06-01 Geomiar Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Marcin Czuchara wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Nowa Dęba 1599 2021-06-01-2021-07-31 zlecenie
112 RL.032.11.2021 2021-05-20 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn. "17 zeszyt historyczny NTSK" 1 000 2021-05-20-2021-11-30 konkurs
113 RL.032.15.2021 2021-05-20 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn. "XX Biegi Uliczne" 2 000 2021-06-01-2021-06-30 konkurs
114 RL.032.17.2021 2021-05-20 Stowarzyszenie Rozwoju Szkół PRYMUS realizacja zadania publicznego pn. "Otwarte szkolne mistrzostwa Nowej Dęby w biegu na orientację" 1 000 2021-06-01-2021-11-30 konkurs
115 RI.7013.19.1C.2021 2021-06-09 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "Stabil" wykonanie zadania pn. "Budowa parkingu przy MGOPS Nowa Dęba- etap II- część I zamówienia" 61 942,78 2021-06-09-2021-10-07 tryb podstawowy bez negocjacji
116 RL.032.14.2021 2021-05-20 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pn. "Łączy nas taniec" 1 800 2021-06-01-2021-10-15 konkurs
117 RI.7013.7.2.2021 2021-06-10 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie zadania pn."Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie- etap II" 27 921 2021-06-10-2021-09-08 tryb podstawowy bez negocjacji
118 RI.7013.12.2.2021 2021-06-10 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie zadania pn."Dobudowa oświetlenia parkowego w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II- etap II" 29 643 2021-06-10-2021-09-08 tryb podstawowy bez negocjacji
119 GKS.7021.8.3.2021 2021-05-25 BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pn. "Zagospodarowanie skweru przy ulicy 1 Maja 1 w Nowej Dębie"  17 220 2021-05-25-2021-06-28 zlecenie
120

OR.2151.1.4.2021

SK.7021.1.6.2021

2021-06-10 Józef Grdeń wykonanie tablicy ogłoszeniowej i konstrukcji metalowej z zadaszeniem 1 200 2021-06-10-2021-06-18 zlecenie
121 RL.7013.14.2.2021 2021-06-17 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie zadania pn."Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Grzybowej w Nowej Dębie- etap II" 27 778,32 2021-06-17-2021-11-17 tryb podstawowy bez negocjacji
122 SK.7021.1.5.2021 2021-06-07 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż huśtawki wahadłowej na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz naprawa ok. 4 m2 nawierzchni 5 018,40 2021-06-07-2021-06-30 oferta
123 GPN.6131.12.2021 2021-06-09 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzew rosnących na działkach stanowiących własność gminy 12 000 2021-06-09-2021-07-30 zlecenie
124 GPN.6131.15.2021 2021-06-07 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 186,96 2021-07-06-2021-06-21 zlecenie
125 SK.8141.3.17.2021 2021-05-31 Progres-Instytut Rozwoju i Edukacji usługa szkoleniowa 3 200 2021-06-07-2021-07-07 oferta
126 OR.1333.5.2021 2021-06-17 Info-Projekt IT Sp. z o.o. konfiguracja domeny ActiveDirectory oraz konfiguracja połączenia VPN 6 888 2021-06-17-2021-06-20 oferta
127 RI.7013.19.2.2021 2021-06-09 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Budowa parkingu przy MGOPS-etap II-część I zamówienia", "Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN-Podstrefa Nowa Dęba- odcinek K-L- część II zamówienia", "Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ- część III zamówienia" 7 000 2021-06-09-2021-10-31 zlecenie
128 RI.7013.9.11.2021 2021-05-28 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie" 1 000 2021-05-28-2021-06-21 zlecenie
129 RI.7013.13.2.2021 2021-06-28 Altor Sp. z o.o. budowa łącznika drogi gminnej ul. Anieli Krzywoń nr 1 00351 z drogą gminną ulica Zarzecze na wysokości Drogi Krajowej nr 9 w Nowej Dębie 649 745,27 2021-06-28-2021-11-28 wybór oferty
130 GPN.6870.27.2021 2021-06-24 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki wykonanie weryfikacji użytków gruntowych na działkach wykorzystywanych jako drogi położonych w obrębie Dęba 1 000 2021-06-24-2021-07-31 zlecenie
131 SK.8141.3.19.2021 2021-06-30 Wawrylakowski Piotr Piłkarska Szkółka Dzieci 85zł za 1 godz. 2021-07-01-2021-10-31 zlecenie
132 RI.7013.11.2.2021 2021-07-07 ZOMIX S.C. Zaleśny Grzegorz, Zaleśny Piotr remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2021r. 555 513,97 2021-07-07-2021-09-05 tryb podstawowy bez negocjacji
133 OR.2151.21.2021 2021-07-06 Kancelaria Adwokacka Artur Kosiorowski
opinia prawna w sprawie potencjalnej wypłaty diet radnym RM w związku z wyrokami WSA
1 968 2021-07-06-2021-07-13 zlecenie
134 SK.8141.3.18.2021 2021-06-28 Parafia pw.św. Stanisława Biskupa  wyjazd dzieci i młodzieży z Parafii na Mistrzostwa Polski w piłkę halową do Rzeszowa 1 500

2021-06-28-

2021-06-29

zlecenie
135 SK.8141.3.20.2021 2021-07-06 Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Nowa Dęba wycieczka integracyjna dla członków ZPZERiI Oddział Rejonowy Nowa Dęba do zamku w Dębnie i Polskiego Sanktuarium LOURDES Grota - Porąbka Uszewska 1500 2021-07-17 zlecenie
136 GPN.7021.11.2020 2021-06-30 Wojciech Lewicki koszenie o pow. ok. 2 ha działek nr ewid. 298/1, 359/71, 299/1, 359/2 w obrębie Alfredówka 3000

2021-06-30-2021-07-31

zlecenie
137 SK.7021.2.44.2021 2021-07-01 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z odkrzewianiem poboczy i rowów przy drogach gminnych 2 razy w roku 22 895,72 2021-07-01-2021-10-31 zlecenie in-house
138 SK.7223.8.2021 2021-07-06 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. dostawa znaków drogowych, słupków ocynkowanych oraz urządzeń BRD 9 918,72 2021-07-06-2021-07-21 oferta
139 SK.7021.2.41.2021 2021-06-21 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek wykonanie przepustu w ciągu drogi ul. Działowa oraz modernizacja rowu melioracyjnego przy drodze gminnej ul. Smugowa w Nowej Dębie 17 609,95 2021-06-21-2021-07-31 oferta
140 GPN.6870.28.2021 2021-06-29 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości położonych w obrębie Poręby Dębskie 2 800 2021-06-29-2021-09-30 zlecenie
141 RI.7013.15.3.2021 2021-08-09 P.P.H.U Kominex Janusz Ziętek wykonanie zadania pn."Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli- przebudowa dachu" 449 055,40 2021-08-09-2021-10-08 tryb podstawowy bez negocjacji
142 RI.7013.25.2.2021 2021-08-11 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Chmielowie część I zamówienia 17 833,77 2021-08-11-2021-12-11 tryb podstawowy bez negocjacji
143 RI.7013.25.3.2021 2021-08-11 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Chmielowie część II zamówinia 35 055 2021-08-11-2021-12-11 tryb podstawowy bez negocjacji
144 RI.7013.24.1.2021 2021-08-11 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Wieżą w Nowej Dębie część III zamówienia 20 295 2021-08-11-2021-12-11 tryb podstawowy bez negocjacji
145 RI.7013.13.2.2021 2021-08-12 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu przebudowa ul. Hubala w Nowej Dębie polegająca na budowie odwodnienia- etap II 124 957,48 2021-08-12-2021-10-11 tryb podstawowy bez negocjacji
146 SK.8141.3.24.2021 2021-07-21 Stowarzyszenie Przyjaciół "Chmielowianie" realizacja zadania pn. "Wyjazdowe warsztaty taneczne dla zespołu mażoretek DIAMENT z Chmielowa do Budziejowic na terenie Czech" 3 500 2021-07-24-2021-07-25  
147 SK.8141.3.23.2021 2021-07-21 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Nowa Dęba 31 488 2021-07-21-2021-09-15 oferta
148 SK.8141.3.22.2021 2021-07-21 Parafia pw. Św. Maksymiliana w Jadachach realizacja zadania pn. "Letni zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze scholi Anielskie Grajki w Jadachach" 2 500 2021-07-30-2021-08-01  
149 SK.8141.3.21.2021 2021-07-15 Stowarzyszenie Przyjaciół "Chmielowianie" realizacja zadania pn. "Warsztaty taneczne dla zespołu mażoretek DIAMENT z Chmielowa" 3 000 2021-07-15-2021-07-16  
150 GPN.7021.16.2021 2021-08-02 P.P.H.U. "AWIT" Adam Wójtowicz remont dachu na Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli 8 610 2021-08-02-2021-08-16 zlecenie
151 RL.032.19.2021 2021-08-02 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Dzień Seniora" 2 495 2021-08-09-2021-09-30 konkurs
152 RL.032.20.2021 2021-08-09 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn. "Rajd po Puszczy Sandomierskiej" 2 000 2021-08-09-2021-09-30 konkurs
153 RL.032.18.2021 2021-08-09 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn."Dbam o swoje zdrowie. Zioła z lasowiackiej puszczy" 5 000 2021-08-09-2021-09-30 konkurs
154 RL.032.18.2021 2021-08-09 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn."Jesienne spotkania pokoleń" 2 495 2021-10-15-2021-11-30 konkurs
155 RI.7013.20.2.2021 2021-08-20 Firma Budowlana Solid-Bud Bartłomiej Patejko wykonanie zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach" 262 000 2021-08-20-2022-01-20 tryb podstawowy bez negocjacji
156 RI.7013.21.2.2021 2021-08-20 INSTAL-TECH Marcin Borawa realizacja zadania pn."Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej w Nowej Dębie" 60 964,95 2021-08-20-2022-01-20 tryb podstawowy bez negocjacji
157 GPN.6870.34.2021 2021-08-20 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego znajdującego się na działkach 1650/9 i 1650/14 położonych w Chmielowie 1 845 2021-08-20-2021-08-30 zlecenie
158 GPN.6870.31.2021 2021-08-19 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda podział działek położonych w Chmielowie 9 225 2021-08-19-2021-10-29 zlecenie
159 RI.7013.17.2.2021 2021-08-23 KONSORCJIUM FIRM: Lider-PBI Infrastruktura S.A., Partner- PBI WMB Sp. z o.o. budowa drogi dojazdowej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulicy T. Śmiśniewicza w Nowej Dębie 6 200 733,32 2021-08-23-2023-10-23 wybór oferty
160 GPN.6831.20.2021 2021-08-24 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Nowa Dęba; odszukanie i wskazanie granic działek położonych w Cyganach 4 551 2021-08-24-2021-10-29 zlecenie
161 RI.7013.28.1.2021 2021-07-01 INSTAL-TECH Marcin Borawa naprawa słupa oświetleniowego i wymiana kamery wraz z osprzętem na terenie Nad Zalewem w Nowej Dębie oraz wykonanie odpowiednich pomiarów 10 209 2021-07-01-2021-08-19 zlecenie
162 RI.7013.25.2.2021 2021-08-30 F.H.U. Czerwiński wykonanie zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie- etap I" 125 000 2021-08-30-2021-11-28 tryb podstawowy bez negocjacji
163 RI.7013.17.3.2021 2021-09-02 Zbigniew Lach nadzór inwestorski na zadanie pn."Budowa drogi dojazdowej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulicy T. Śmiśniewicza w Nowej Dębie" 88 900 2021-09-02-2023-10-23 wybór wykonawcy
164

OR.2151.22.2021

SK.7021.2.7.2021

2021-09-01 Piotr Boroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chmielów" 1 500 2021-09-01-2021-10-10 zlecenie
165 SK.7021.2.7.2021 2021-09-01 DAMKOP Damian Stępień wykonanie prac związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chmielów 69 826,57 2021-09-01-2021-10-10 zapytanie ofertowe
166 RI.7013.4.3.2021 2021-08-09 G-CON Sp. z o.o. budowa przytuliska-kontener 42 988,50 2021-08-09-2021-09-30 oferta
167 RI.7011.4.5.2021 2021-09-03 Adam Szwed opracowanie projektu budowlanego do 1 km sieci i do 1 km kanalizacji w m. Nowa Dęba przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42 000 2021-09-03-2021-12-15 wybór wykonawcy
168 SK.7021.2.58.2021 2021-08-16 Zakład Usług Melioracyjnych Lucjan Paterek konserwacja rowu melioracyjnego oraz remont ścianki czołowej przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Działowej 3 077,55 2021-08-16-2021-09-17 oferta
169 GPN.6870.38.2021 2021-09-10 Bogusław Sowa, Sławomir Tarnawski sporządzenie opinii prawnej 1 845 2021-09-10-2021-09-30 zlecenie
170 GPN.6870.37.2021 2021-09-10 Bogusław Sowa, Sławomir Tarnawski sporządzenie opinii prawnej 1 845 2021-09-10-2021-09-30 zlecenie
171 RL.040.2.1.2021 2021-09-14 BudMar Mariusz Nowak wykonanie zadania pn. "Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego w Rozalinie" 24 000 2021-09-14-2021-10-31 oferta
172 GPN.6721.1.2021 2021-08-26 Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. opracowanie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba 48 892,50 2021-08-26-2022-05-31 zlecenie
173 GPN.671.1.2021 2021-09-08 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie koncepcji i dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji zagospodarowania terenu 8 610 2021-09-08-2021-09-30 zlecenie
174 SK.8141.3.25.2021 2021-08-11 Małopolskie Centrum Profilaktyki s.c. przeprowadzenie diagnozy zagrożeń lokalnych i stworzenie analizy SWOT 3 900 2021-08-11-2021-10-20 oferta
175 GPN. 6840.18.2021 2021-09-14 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Nowa Dęba 2 214 2021-09-14-2021-11-15 zlecenie
176 GPN.6812.1.2021 2021-01-04 TPL-System Leokadia Tworek wykonanie operatów szacunkowych w 2021 roku 30 250 2021-01-04-2021-12-31 zapytanie ofertowe
177 GPN.6331.16.2021 2021-09-14 STAGEO Przemysław Staniek wykonanie mapy do celów projektowych 1 968 2021-09-14-2021-10-29 zlecenie
178 RI.7013.26.2.2021 2021-09-22 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu wykonanie zadania pn. "Odwodnienie dróg na ODJ. w Cyganach- budowa rowu nr 12" 127 744,33 2021-09-22-2021-11-21 tryb podstawowy bez negocjacji
179 RI.7013.4.4.2021 2021-09-20 Usługi Budowlane Stanisław Zięba przygotowanie terenu pod organizację przytuliska przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie 2 500 2021-09-20-2021-09-30 zlecenie
180 RI.7013.20.3.2021 2021-09-13 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach" 6 642 2021-09-13-2021-01-20 zlecenie
181

SK.8141.3.26.2021

OR.2151.25.2021

2021-09-13 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu aktywności "U Zybury" 22 zł za jedną godzinę pracy 2021-09-13-2021-12-29 zlecenie
182

SK.8141.3.27.2021

OR.2151.26.2021

2021-09-15 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie 35 zł za jedną godzinę zajęć 2021-09-20-2021-12-16 zlecenie
183 SK.8141.3.29.2021 OR.2151.28.2021 2021-09-15 Joanna Rębisz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-09-20-2021-12-16 zlecenie
184

SK.8141.3.28.2021

OR.2151.27.2021

2021-09-15 Katarzyna Maciąg prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie aktywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie 35 zł za jedną godzinę pracy 2021-09-20-2021-12-16 zlecenie
185 RI.7013.27.2.2021 2021-09-29 Dromech Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza sp.j. wykonanie zadania pn. "Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę  wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba" 148 340,10 2021-09-29-2021-11-18 tryb podstawowy
186 RL.032.1.1.2021 2021-09-28 InicjatywaLokalna Sp. z o.o. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Dęba na lata 2022-2030 20 000 2021-09-28-2022-05-31 oferta
187 RL.032.2.1.2021 2021-09-28 InicjatywaLokalna Sp. z o.o. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022-2030 22 000 2021-09-28-2022-05-31 oferta
188

GPN.6131.7.2021

OR.2151.1.2021

2021-01-18 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 402,60 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
189

GPN.6131.1.2021

OR.2150.1.2021

2021-01-18 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 402,60 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
190

GPN.6131.2.2021

OR.2150.2.2021

2021-01-18 Józef Grdeń wykonywanie obowiazków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 201,30 2021-01-01-2021-12-31 zlecenie
191

GPN.6131.3.2021

OR.2150.3.2021

2021-01-18 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 128,10 2021-01-18-2021-12-31 zlecenie
192

GPN.6131.4.2021

OR.2150.4.2021

2021-01-18 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 219,60 2021-01-18-2021-12-31 zlecenie
193 RI.7013.25.3.2021 2021-09-06 Ekspert s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał nadzór inwestorki przy realizacji zadania pn. "Remont budynku remizy OSP w Rozalinie- etap I" 3 075 2021-09-06-2021-11-28 zlecenie
194 OR.2150.22.2021 2021-09-21 Joanna Szpala prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 140 2021-09-21-2022-12-31 zlecenie
195 OR.2510.1.2021 2021-08-13 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIM Marek Zięba dostawa i montaż kompensatora energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 11 647,58 2021-08-13-2021-09-24 oferta
196 SK.7223.20.2021 2021-09-22 DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp. j. oznakowanie poziomych dróg na terenie miasta i gminy 6 296 2021-09-22-2021-09-30 zlecenie
197 RI.7013.27.3.2021 2021-10-07 Radosław Lach sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: "Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. I. Krasickiego i ul. Szkolnej w m. Nowa Dęba" 3 000 2021-10-07-2021-11-18 zapytanie ofertowe
198 SK.7021.2.72.2021 2021-10-05 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa tłucznia kamiennego oraz rozplantowanie go na drogach na terenie gminy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni 61 242,93 2021-10-05-2021-11-15 zapytanie ofertowe
199 SK.7223.19.2021 2021-09-15 WIMED Sp. z o.o. Sp.K. dostawa znaków drogowych, słupków ocynkowanych oraz urządzeń BRD 8 601,39 2021-09-15-2021-10-08 oferta
200 RI.7013.2.22.2021 2021-10-14 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie przełożenia złącza kablowo-pomiarowego wraz z przyłączem kablowym do przepompowni- tłoczni ścieków w Alfredówce 3 690 2021-10-14-2021-11-12 oferta
201

OR.2150.12.2021

GPN.7021.22.2021

2021-10-11 Czesław Urbaniak wykonanie usługi wykoszenia terenu działek gminnych położonych w obrębie Cygany 1 300 2021-10-11-2021-10-31 zlecenie
202 RL.041.4.8.2020/21 2021-10-18 LIDAR Adrian Lissy dostawa 5 zestawów drążków baletowych wolnostojących do Centrum Kultury w Chmielowie 6 665 2021-10-18-2021-11-02 zamówienie
203 RL.041.4.7.2020/21 2021-10-20 TecTake Polska Sp. z o.o. dostawa 10 kompletów zestawów stół+ ławki do Centrum Kultury w Chmielowie 6 759,90 2021-10-20-2021-11-08 zamówienie
204 SK.7021.2.75.2021 2021-10-04 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z frezowaniem garbów w nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Sucharskiego 189,40 zł za 1 m2 wyremontowanej powierzchni 2021-10-04-2021-10-12 zlecenie in-house
205 RL.032.22.2021 2021-10-18 TRIO-NIS Sp. J. Hurtowania Mięsa i Wędlin Danuta i Lesław Kosior usługa cateringowa- "Europejski Dzień Seniora" 3 600 2021-10-24 zlecenie
206 GPN.6131.19.2021 2021-10-18 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzew na działkach w obrębie Nowa Dęba 7 000 2021-10-18-2021-11-15 zlecenie
207 RI.7013.4.5.2021 2021-10-18 SCALTECH montaż i dowóz kojców dla psów 11 500 2021-10-18-2021-11-19 zlecenie
208 SO.5540-2.1.21 2021-11-02 Adam Smykla wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP 800 zł miesięcznie 2021-11-02-2023-12-31 zlecenie
209 SK.7021.2.78.2021 2021-10-27 Kosior Jacek Tartak- Transport- Węgiel. Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze zakup tłucznia kamiennego, czyszczenie rowu w miejscowości Jadachy 5 900 2021-10-27-2021-11-10 zlecenie
210 SO.540-2.1.21 2021-10-30 Przedsiębiorstwo ECO LOGISTIC Rybienko Nowe niszczenie dokumentacji 861 2021-10-30-2021-11-03 zlecenie
211 SK.7021.8.12.2021 2021-11-12 Contractor wykonanie robót polegających na utwardzeniu terenu kostką brukową wraz z podbudową i obrzeżami przy budynku Kościuszki 110 w Nowej Dębie 12 915 2021-11-12-2021-11-20 zlecenie
212 RI.7013.4.6.2021 2021-11-09 PGKiM Sp. z o.o. budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przy realizacji zadania pn. "Budowa przytuliska" 7 500 2021-11-09-2021-12-10 zlecenie
213

OR.2150.13.2021

GPN.7021.24.2021

2021-11-10 Tomasz Wolski wykonanie dokumentacji 5 294 2021-11-2021-2021-12-31 zlecenie
214 RI.7013.29.1.2021 2021-07-01 HLG Sp. z o.o. wykonanie modernizacji instalacji TV-SAT-INT w budynku Kościuszki 110 40 356,72 2021-07-01-2021-10-15 wybór wykonawcy
215 SO.5540.1.II.2021 2021-11-16 Usługi Budowlane "EDEK" wydzielenie pomieszczenia w budynku OSP w Chmielowie 26 000 2021-11-16-2021-12-23 zapytanie ofertowe
216 RI.7013.4.6.2021 2021-11-10 SOLUMEN Sp. z o.o. dostawa i montaż latarni solarnej 11 750 2021-11-10-2021-12-10 zapytanie ofertowe
217 RI.7013.11.8.2021 2021-11-30 BRUK-DAR Dariusz Skawiński przebudowa dróg gminnych w Chmielowie 182 000 2021-11-30-2021-12-24 tryb podstawowy
218 SK.7021.1.12.2021 2021-11-16 EJ MAŃKA Fabryka Dekoracji Jan Mańka najem dekoracji bożonarodzeniowych 22 188 2021-11-29-2022-02-03 oferta
219 RI.7013.15.3.2021 2021-12-01 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba- Etap I 2 555 940 2021-12-01-2022-11-30 tryb podstawowy
220 SK.7021.2.79.2021 2021-11-03 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa i rozplantowanie tłucznia kamiennego na drogach na terenie gminy 22 863,96 2021-11-03-2021-11-20 oferta
221

OR.2151.1.11.2021

2021-12-01 Zenon Ślęzak wykonanie audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji budynku remizy OSP w Alfredówce 4 700 2021-12-01-2021-12-20 zlecenie
222 RI.7013.18.1.1.2021 2021-10-04 SIMBA s.c. dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Kościuszki 110 11 760 2021-10-04-2021-10-29 zlecenie
223 RL.271.30.2021 2021-12-02 STREFA-TECH Anna Różalska zestaw aparatów powietrznych dla OSP Cygany 21 596,34 2021-12-02-2021-12-27 zapytanie ofertowe
224 SK.6232.14.28.2021 2021-09-17 REVOL Sp. z o.o. sp.k. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Dęba

do kwoty

20 774,75

2021-09-17-2021-10-20 zapytanie ofertowe
225 RI.7011.15.1.2021 2021-10-04 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz sporządzenie dokumentacji technicznej oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Chmielowie" 5 600 2021-10-04-2021-10-15 zapytanie ofertowe
226 RI.7013.11.9.2021 2021-11-30 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Chmielowie" 2 000 2021-11-30-2021-12-24 zapytanie ofertowe
227 SK.8141.3.34.2021 2021-12-13 HLG Sp. z o.o. zakup i montaż kamery na Placu Majora Gryczmana w Nowej Dębie 3 187,01 2021-12-13-2021-12-22 oferta
228 SK.8141.3.35.2021 2021-12-13 HLG Sp. z o.o. modernizacja monitoringu wizyjnego nad Zalewem w Nowej Dębie 29 236,19 2021-12-13-2021-12-22 oferta
229 SK.8141.3.33.2021 2021-12-13 HLG Sp. z o.o. modernizacja monitoringu na dworcu PKS w Nowej Dębie 8 606,58 2021-12-13-2021-12-22 oferta
230 SK.8141.3.31.2021 2021-11-22 F.H.U "APsport" Artur Pawelec sprzedaż, dostawa i montaż na terenie stadionu sportowego "STAL" bramek przenośnych 8 500 2021-11-22-2021-12-23 oferta
231 SK.8141.3.32.2021 2021-12-02 F.H.U "APsport" Artur Pawelec sprzedaż, dostawa i montaż na terenie boiska sportowego LZS w Jadachach bramek przenośnych 7 500 2021-12-02-2021-12-29 oferta
232 RL.271.31.2021 2021-12-03 BOSSFIRE Rafał Chudzik zestaw hydrauliczny dla OSP Cygany 17 000 2021-12-27-2022-01-25 oferta
233 SK.7021.2.88.2021 2021-12-07 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 101 zł za jedną godzinę pracy 2021-12-07-2021-12-31 zlecenie
234 RL.271.32.2021 2021-12-06 KADIMEX Region Południe Mirosław Łakomy zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Cygany 3 442,77 2021-12-06-2021-12-27 oferta
235 SO.5542.1.I.2021 2021-12-03 Med-Trainer wykonanie szkolenia dla strażaków OSP z terenu Nowej Dęby 10 650 2021-12-03-2021-12-19 oferta
236 SK.7021.2.89.2021 2021-12-13 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa tłucznia kamiennego dla sołectwa Chmielów oraz mieszanki dla sołectwa Cygany 15 225 2021-12-13-2021-12-22 oferta
237 GPN.7021.25.2021 OR.2151.31.2021 2021-12-09 Jacek Brzezowski wykonanie drewnianej altany przy budynku Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli 5 400 2021-12-09-2021-12-30 zlecenie
238 OR.2600.4.2021 2021-12-21 Garmond Press Sp. z o.o. dostawa prasy do UMiG w 2022 roku 8 523,68 2022-01-03-2022-12-31 zapytanie ofertowe