Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

1 sesja RM - 2014-12-01

09-01-2015
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
  b) powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowej Dębie, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie budżetu miasta i gminy oraz sprawozdanie o stanie Gminy Nowa Dęba
8. Zamknięcie obrad
 
Lista aktualności