Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

22 sesja RM - 2016-07-08

20-07-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) zmian w uchwale w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  c) zaopiniowania proponowanych zmian granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Puszcza Sandomierska z terenu gminy Nowa Dęba.
  d) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności