Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

23 sesja RM - 2016-08-30

07-09-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  c) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności