Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

25 sesja RM - 2016-09-29

06-10-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 roku,
  c) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach,
  d) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
  e) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za pomocą karty płatniczej,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (ul. Ogrodowa),
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (ul. Kościuszki),
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności