Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

39 sesja RM - 2017.10.10

25-10-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba",
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności