Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

49 sesja RM - 2018-05-17

07-06-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (T.Wola),
  e) upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  f) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
  h) w sprawie wniesienia do Państwowej Komisji Wyborczej odwołania od Postanowienia Nr 34/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności